Fossilfritt 2030

Ett storregionalt projekt för att snabba på omställningen till fossilfria transporter.

Fossilfritt 2030 är ett storregionalt samverkansprojekt i sex län som syftar till att på bred front växla upp pågående arbete och initiera nya åtgärder som leder till en snabbare omställning till fossilfria transporter.

Projektaktiviteterna består av en kombination av skräddarsytt stöd till varje projektdeltagare samt gemensamma insatser. Insatserna i projektet är uppdelade på två delområden – fordon, drivmedel och infrastruktur samt hållbart resande.

Totalt deltar ett 40-tal kommuner samt regioner och länsstyrelser i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland och Östergötlands län.

Projektet finansieras av den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Läs mer om Fossilfritt 2030

 

Uppdaterad