Hur kan en kommun jobba för bra laddinfrastruktur? Hur kan företag inspireras att byta till elbilar? Bra laddinfrastruktur är en stark drivkraft för att gå över till el. Stockholms stad har under många år jobbat aktiv med laddinfrastruktur och eldrivna fordon.

Ur innehållet

  • Utblick i Europa. Vad sker i andra städer? 
  • Öka från 1 500 till 4 000 publika laddplatser i Stockholm till 2022. Hur ska Stockholms stad lyckas nå målet.? 
  • Fler lätta transporter på el. Vad tycker företagen som kör på eldrift och hur kan en kommun inspirera fler att ställa om? 
  • Ladda bostadsrättsföreningarna. Kampanjen ”Fixa Laddplats” med över 30 kvällsseminarier ger tips till bostadsrättsföreningar om hur de kan fixa laddplats. 
  • Diskussion och frågestund

 

Uppdaterad