Civitas Eccentric

Hållbara lösningar för resande och godstransporter i ett växande Stockholm.

Eccentric Stockholm har som mål att snabba på marknadsutvecklingen inom hållbara transporter i Stockholm. Projektet syftar bland annat till att få fler att använda eldrivna fordon. Det ska också bidra till att det blir lättare att resa utan bil och till att effektivisera godstransporter.

Elfordon och laddning

Att prova på ett elfordon är ofta första steget mot att själv skaffa sig ett. Tack vare Eccentric får boende och även företag och verksamheter i Årsta låna elcykel eller ellastcykel under en månad för att se om det är något som passar dem.

Hantverkare ges också incitament att välja eldrivet genom att de får köpa elskåpbilar till ett lägre pris.

Portalen – miljöfordon.se – som listar alla nya miljöbilar på marknaden för vidareutvecklas och förbättras.

Webbplatsen miljöfordon.se

En plan för utbyggnad av laddinfrastruktur tas fram och bostadsrättsföreningar över hela Stockholm bjuds in till informationskvällar om hur de kan göra för att installera laddplatser till sina medlemmar. Det finns även en webbsida med checklistor och information

Fixa laddplats, Energirådgivningens webbplats

Effektivare leveranser

Miljö och framkomlighet förbättras genom att transporter av gods samordnas och ett försök med tysta nattleveranser vidareutvecklas.

Flexibelt resande

Stockholm växer kraftigt och för att de byggen som pågår inte ska försvåra cykling tas fram en policy för hur cykeltrafik ska ledas förbi byggarbetsplatser.
Det ska bli lättare att ställa ifrån sig bilen och välja andra färdsätt. Därför testas flexibla parkeringsavgifter som möjliggör att parkeringsplatser kan utnyttjas effektivare.

En ny mobilitetstjänst tas också fram och marknadsförs. Den ska hjälpa användaren att hitta transporter genom att kombinera samåkning, bilpooler, cykelpooler och kollektivtrafik.

Till sist ska även stombussars punktlighet och framkomlighet förbättras.

Aktiviteterna genomförs framförallt i innerstaden samt stråket Hammarby sjöstad – Årsta – Liljeholmen.

Mer om projektet i Miljöbilar i Stockholms nyhetsbrev nr 4/2018 

Miljöbilar i Stockholms nyhetsbrev (pdf, 1 MB, nytt fönster)

Deltagare i Eccentric Stockholm

Budget: Civitas Eccentric ger Stockholm cirka 35 miljoner kronor.
Tidplan: Projektet pågår 2016–2020.
Projektledare: Eccentric Stockholm: Paul Fenton
Kommunikationsansvariga: Helene Carlsson och Anna Norberg

Civitas Eccentric

Eccentric Stockholm är en del av Civitas Eccentric, ett EU-projekt som fokuserar på hållbara sätt att resa, framförallt i förorterna, samt innovativa godstransporter i städer.

Stockholm deltar i projektet tillsammans med Madrid, München, Ruse och Åbo. Städerna testar och visar på möjligheter med hållbar planering och ny teknik. De testar bland annat miljöfordon och miljöbränslen, tar fram nya policyer och utvecklas tjänster.

Arbetet sker i ett nära samarbete mellan städerna, forskning och företag som går före och leder utvecklingen mot hållbara transporter. Städerna samverkar också med varandra och utbyter inspiration och erfarenheter.

Filmer från Eccentric-projektet

Uppdaterad