Viktigt verktyg för upphandlare

Miljofordon.se är ett viktigt verktyg i offentliga upphandlingar av fordon.

Med Miljofordon.se kan upphandlare enkelt jämföra alla tillgängliga miljöfordons

  • prestanda
  • drivmedel
  • utsläpp.

Det gäller 

  • personbilar
  • lätta och tunga lastbilar
  • lastcyklar.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad