Samlad nordisk beställardialog

Elva nordiska städer och kommuner samt två norska inköpscentraler har gått samman i ett gemensamt uttalande om att börja ställa krav på utsläppsfria leveranser av varor. Syftet är att driva på arbetet mot logistik med nollutsläpp i nordiska städer.

Arbetet inleddes för två år sedan och från svensk sida deltar Stockholms stad,
Göteborgs stads leasing AB och Örebro. Projektet har haft ett antal dialogkonferenser och ett av resultaten är ett gemensamt uttalande. 

I det gemensamma uttalandet förbinder sig deltagarna att minska utsläppen från transportsektorn genom att stimulera användningen av utsläppsfria lastbilar och innovativa och miljövänliga kringlösningar som samlastningsterminaler, hubbar och förbättrade leveransrutiner. 

I beställardialogen ingår:

 • Aalborg
 • Bergen
 • Göteborg
 • Kaarina
 • Kristiansand
 • Köpenhamn
 • Oslo
 • Stockholm
 • Trondheim
 • Åbo
 • Örebro
 • samt två norska inköpscentraler.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad