OK till Clean Vehicles Directive

EUs nya Clean Vehicle Directive styr minimimålen för offentlig upphandling av fordon och är i praktiken en ny miljöbilsdefinition.

Direktivet var tänkt att införas redan i augusti i år. Men Sverige har fått uppskov och regeringen skickade ut förslaget på en sen remiss.

I remissrundan har kritiken varit hård mot att gasbilarna plockats bort från de rena fordonen.

I direktivet är kravet nu att fram till år 2025 ska minst 38 procent av alla upphandlade personbilar ha nått utsläpp under 50 gram CO2/km.

Därför platsar inte längre gas- och etanolfordon. Stockholm ger ändå tummen upp för direktivet i befintlig form.

Varför det Per Erik Österlund på miljöförvaltningen i Stockholm?

– Det viktiga är att vi börjar lägga allt mer tonvikt på lokalt utsläppsfria fordon. Gas- och etanolfordon får ändå sin plats bland de övriga drygt 60 procenten av fordonen vid upphandling enligt det nya direktivet.

Förhandlat och klart

– Direktivet är färdigförhandlat för flera år sedan. Nu finns inte längre plats för Sverige att driva avvikande åsikter. Det viktiga är att direktivet snabbt kommer på plats.

Från Stockholms sida vill man istället slå ett slag för att plocka bort undantaget för de transporter som körs med rullstolsanpassade taxibilar. Enbart i Stockholm körs 200 000 mil årligen med dessa taxifordon för stadens räkning.

– Tyvärr finns ännu inga alternativ till dieselmotorer i det här segmentet och när inga krav ställs från det offentliga sker inte heller någon miljöanpassad utveckling. Därför vore det bra med en tydlig signal till fordonstillverkarna, säger Per Erik Österlund.

Uppdaterad