En person som laddar sin ellastbil med laddare för elbilar.
Nu kommer ellastbilar på bred front från flera tillverkare. Volvo utlovar exempelvis sex olika nya batterielektriska modeller från nästa år. De största med bruttovikt upp till 44 ton. Foto: Volvo Trucks

Nya krav på tunga fordon

Stockholms stad har antagit nya krav på tunga fordon med totalvikt över 3,5 ton som ingår i stadens upphandlingar.

Kraven ligger på tre olika nivåer: Spjutspets, Avancerad och Bas.

  • Spjutspetskrav innebär tunga fordon som drivs helt med el eller bränsleceller.
  • Avancerade krav – de tunga fordonen ska uppfylla utsläppskrav motsvarande euroklass VI eller bättre samt drivas av annat än fossilt bränsle.
  • Baskrav innebär tunga fordon med Euroklass VI eller bättre.

Nivåerna Spjutspets och Avancerad ska användas i första hand. Baskrav får endast användas när högre nivåer är kommersiellt eller tekniskt omöjliga. 

De olika nivåerna kan procentsättas så att en viss del av fordonen som används i en upphandling ska klara Spjutspets, andra Avancerade krav och en viss del
Baskrav. 

Stadens nämnder ska använda kraven i alla upphandlingar där det är tillämpligt. Stadens bolag uppmanas också använda dessa krav. 

Utöver de olika nivåerna finns ett krav på uppföljning där leverantören av transporttjänsten med regelbundna intervaller redovisar vilka fordon som används i uppdraget och vilket bränsle som tankats.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad