Två personer som tittar leendes in i kameran.
Per Erik Österlund och Maral Arkannia arbetar med upphandlingsfrågor på miljöförvaltningen/Miljöbilar i Stockholm. Foto: Johan Pontén

Hårdare krav – renare luft

Globalt är den stora frågan koldioxidutsläpp. Men lokalt i storstäderna handlar det lika mycket om att minska buller och inte minst utsläpp av kväveoxider och farliga partiklar.

– I Stockholm minskar CO2-utsläppen stadigt. Vi är nere under två ton per innevånare men samtidigt är halterna av luftföroreningar höga. Luftkvaliteten är ett problem i flera av landets större städer, säger Per Erik Österlund, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholm.

– Därför kan vi inte längre stirra oss blinda på fossilfrihet. Istället måste vi ta ytterligare ett steg framåt mot helt utsläppsfria transporter – det som kallas spjutspetskrav i de kommunala upphandlingarna – i dagsläget handlar det om helt el- eller vätgasdrivna fordon.

– Det är bra att starta i branscher med stora aktörer, god lönsamhet och som är vana vid olika krav. Här finns oftast också ansvariga personer att föra en dialog med. Och omvänt – i branscher med många små företag och relativt små marginaler är det svårare att få igång arbetet.

– Den upphandling som Stockholms stad nu genomfört med Elis är ett exempel där leveranserna börjat köras med helt utsläppsfria lastbilar.

Nya fordon

Men det är inte bara lastbilar och personbilar som kan användas för att öka nollutsläppsleveranser i citykärnan. Cykeln är ett av de redan testade alternativen. Där har exempelvis företaget Move by bike levererat mat till skolor och äldreboende under flera år. 

– Nu kommer en lång rad mindre elfordon som kompletterar cykeln eller elcykeln och är godkända för att användas på cykelbanor, säger Per Erik Österlund.

– Det är väldigt positivt om de kan avlasta gaturummet och nå brukarna snabbt med olika varor under dagtid då belastningen på cykelbanorna är låg. Kring detta kan man bygga vidare med samlastningsterminaler, hubbar och förbättrade leveransrutiner.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad