En person i kostym som står framför en lastbil.
– Ellastbilarna är ett viktigt steg både i vårt eget och Stockholms hållbarhetsarbete, säger Patrik Nyholm, inköpschef på Elis Sverige. Foto: Elis

Elis rullar ut mattan för fossilfri leverans

Internationella textilserviceföretaget Elis är det första spjutspetsupphandlade företaget inom Stockholms stad. – Vi är vana vid krav på fossilfria fordon och kör sedan tidigare både på flytande biogas och HVO, men det här är första gången man kräver en viss andel helt utsläppsfria fordon av oss i en upphandling, berättar Patrik Nyholm, inköpschef på Elis Sverige.

Elis levererar cirkulationstvätt till staden för i runda tal 18 miljoner kronor om året. Det handlar mest om entrémattor men också om textilier till hemtjänst och förskolor.

– I höst kommer vi att ha 24 lätta ellastbilar och en tung ellastbil på plats i Stockholm. Senare tillkommer ytterligare en tung ellastbil. En stor del av elbilarna ska användas i upphandlingen för Stockholms stad, säger Patrik Nyholm.

– Erfarenheterna från att köra på el är goda. Förarna tycker att fordonen är smidiga och tysta och att det känns bra att köra miljövänligt. På de flesta turerna klarar vi oss på laddningen över natt. Men på vissa turer behövs extra snabbladdning i stan och det har också fungerat bra.

Optimerade turer

Smutsiga entrémattor väger mycket. De tunga batteripaketen i de lätta ellastbilarna likaså, vilket gör att man tappar några hundra kilo i maximal lastvikt. Det tycker Patrik Nyholm att man borde kompenseras för: 

– Vi har fått lösa det genom att optimera våra körturer istället. Men sett på totalekonomin så har de lätta ellastbilarna ändå aningen lägre driftskostnad än motsvarande dieselbilar.

– När det gäller de tunga ellastbilarna så är det än så länge en tyngre investering än dieselbilar trots subventioner. Men man ska komma ihåg att det här är den första generationens fordon med elteknik och utvecklingen går snabbt. För oss gäller att vi vill vara med från början och testa. 

– När det gäller riktigt tunga ekipage så kör vi på flytande biogas. 

Utsläppsfritt

– Det här visar att det är möjligt redan idag att börja kräva utsläppsfria leveranser vid upphandling. Det manar till efterföljd från både stadens övriga förvaltningar och andra kommuner, säger Per Erik Österlund, projektledare på miljöförvaltningen i Stockholm. 

Ett annat exempel på upphandling av utsläppsfria transporttjänster är skolskjutsarna i Stockholm som efter vårens upphandling fortsättningsvis ska köras med allt fler elfordon fram till år 2025 enligt EU:s Clean Vehicles Directive. 

– Om fem år ska taxibilarna som sköter tjänsten bestå av minst 38 procent helt utsläppsfria elfordon. Nästa insats kommer antagligen att handla om de kommunala bostadsbolagen. Där finns redan en del elbilar, men mycket mer kan göras, säger Per Erik Österlund.

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad