Byt bränsle!

Byt bränsle är en tjänst som Stockholms stad tagit fram för att hjälpa stockholmarna att tanka mer förnybart.

Tjänsten lanserades i slutet av april 2021. Knappa bara in ditt registreringsnummer så får du information om vilket eller vilka bränslen som bilen kan tankas eller laddas med.

Totalt har över 7 000 sökningar gjorts sedan tjänsten drog igång fram till augusti. Kan din bil också tankas och köras mer miljöanpassat?

Testa bilen på Byt bränsle.

E-post: bytbransle@stockholm.se

Stockholm fossilfritt och klimatpositivt år 2040

Stockholm ska vara fossilfritt och klimatpositivt år 2040 och Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation redan år 2030. Det slås fast i klimathandlingsplanen för år 2020–2023 som tagits fram parallellt med miljöprogrammet. Upphandling är ett av de viktiga instrumenten för att nå målen. Läs mer om Stockholms ambitiösa klimatmål på miljöbarometern.

Uppdaterad