Så används flytande elbilspool

RISE och miljöförvaltningen har tillsammans med bilpoolsföretaget Aimo gjort en undersökning av hur stockholmarna använder Aimos friflytande elbilspool, som har 300 poolbilar i Stockholm.

Resultaten visar att Aimobilarna i snitt transporterar 1,6–1,7 personer
medan snittet i Stockholmstrafiken är 1,2 personer per bil. De vanligaste anledningarna att ta en Aimo är inköp, hälsa på släkt och vänner, åka till och från jobb samt frakta större saker.

Komplement till SL

Aimoanvändarna använder framförallt kollektivtrafik till vardags. När de väljer Aimo är det vid tillfällen då kollektivtrafikresan upplevs bli för omständlig eller tar för lång tid. Det bästa med elbilspoolen är enligt användarna den stora flexibiliteten. Bilarna får hämtas och lämnas varsomhelst i hemzonen och de behöver inte förbokas.

Vill hämta på gatan

De flesta föredrar att hämta sin Aimo på gatan jämfört med i garage. Undersökningen gjordes i februari och i september 2020 varför resultaten måste tolkas med covid-19 i åtanke.

Free-floating electric shared cars in Stockholm (pdf, ny sida)

Uppdaterad