En man och en kvinna står på var sin sida av en vit bil.
Med en etanolkonverterad laddhybrid kan livscykelutsläppen av CO2 snabbt halveras. Konvertering av bensinmotorer är en relativt billig miljöåtgärd som från nästa år kan bli bidragsberättigad. Foto: Johan Pontén.

Etanolkonvertering sänker utsläppen

Trafikkontoret testar konvertering av laddhybrider. Det handlar om två av kontorets Mitsubishi Outlander som byggts om för att köras på E85.

– Båda bilarna används i våra arbeten med trafikljus och andra trafiksystem i staden. Nu har de rullat en månad efter konverteringen och enligt förarna fungerar de precis som vanligt. Vi ska också testa en etanolkonverterad traditionell transportbil som levereras inom kort, berättar Christopher Karp på trafikkontoret.

I Sverige finns ett par miljoner bensinbilar som relativt enkelt kan byggas om för drift med etanol eller biogas. Och från och med nästa år kanske bidrag kan utgå till den som konverterar sin bil till biodrivmedel, eftersom regeringen har föreslagit att införa en konverteringspremie för fossildrivna bilar.

Fransk teknik

Konverteringen av laddhybriderna har utförts av Carstedts bil i Örnsköldsvik. Den kostar cirka 13 000 kr per bil inklusive registreringsbesiktning. Carstedts dotterbolag Ecosystem samarbetar med ett franskt företag som tillverkar konverteringssatserna.

Företaget har efter tester fått dispens av Transportstyrelsen för en ombyggnadssats som kan användas för laddhybriderna Ford Kuga, Mitsubishi Outlander, Ford Transit Custom, Ford Tourneo samt Ford Explorer.

Minskade utsläpp

Laddhybriderna har låga utsläpp så länge de går på el men när elen tar slut i batteriet och bensinmotorn tar över helt ökar utsläppen avsevärt. Om en Mitsubishi Outlander körs på E85 istället för bensin, halveras utsläppen av CO2 sett ur ett  livscykelperspektiv.

En förutsättning för att konverteringarna ska ta fart är ett nytt regelverk och att regeringens stödåtgärder som föreslås uppgå till totalt 20 miljoner under 2022–2023 går igenom. Konjunkturinstitutet analyserar förutsättningarna för förslaget och ska vara klara första juni.

Uppdaterad