Byt bränsle

I april lanserade Stockholms miljöförvaltning ett webbverktyg där du via ditt registreringsnummer kan kontrollera om dieselbilen du kör är HVO-godkänd.

Då kan du direkt gå över till biodieseln – HVO100 med upp till 90 procent bättre klimatprestanda. 

För dig som har Flexifuelbil är miljövalet självklart – välj bort bensinen och tanka enbart etanol E85. Närmare 190 000 etanolbilar rullar i Sverige och problemen som fanns med sulfat i etanolen är för länge sedan lösta. 

Att köra på etanol är minst 50 procent bättre för klimatet.

Uppdaterad