Bonus-malus skärps …

1 april höjdes bonusen för en utsläppsfri elbil med 10 000 kr till 70 000 kr per fordon.

Bonuskravet skärps samtidigt – mycket snåla bilar och laddhybrider måste nu, återigen, under 60-gramsribban för att få bonus. För fordon med utsläpp över 90 gram skärps den treåriga straffskatten – malus – ytterligare i två steg.

… och nya regler för bilförmån

I många år har miljöbil varit förmånligt som förmånsbil. Miljöbilarnas högre inköpspris har vid beräkning av det skattepliktiga förmånsvärdet justerats ned till närmast jämförbara fossildrivna bil. Dessutom har gas- och elbilar fått en ytterligare, procentuell, nedsättning av förmånsvärdet. Vid nyår försvann denna extra nedsättning medan nedjusteringen till jämförbar fossilbil fortsatt gäller. Ändringen ger redan nu cirka 5 000 kronor mer i skatt per år för de flesta som redan kör en miljöanpassad förmånsbil.

Schablonberäkning

I mars presenterade Skatteverket ett helt nytt förslag. Man anser att jämförelsen med fossildrivna bilar är förlegad och administrativt krånglig. Därför föreslår Skatteverket istället schablonmässiga nedsättningar. Till exempel ska den som väljer en ren elbil som förmånsbil kunna få en nedsättning på 50 procent av nybilspriset enligt förslaget. Förmånsvärdet räknas ut från det nedsatta nybilspriset. Är bilen dyrare än 700 000 kronor blir nedsättningen max 350 000 kronor. För laddhybrider blir den maximala nedsättningen istället 130 000 kronor, vanliga hybrider 70 000 kronor, vätgasbilar 275 000 kronor, biogasbilar 20 000 kronor och etanolbilar 5 000 kronor.

Uppdaterad