Biodrivmedel behövs

År 2030 rullar 5,5 miljoner fordon på Sveriges vägar. Fortfarande är då 60 procent av dem bensin- eller dieseldrivna. Biodrivmedel behövs för att nå klimatmålen.

Den slutsatsen drar myndigheten Trafikanalys i rapporten ”Vägfordonsflottans utveckling till år 2030” som publicerades förra året. Givet det stora antalet fordon med förbränningsmotor gör Trafikanalys bedömningen att utan biodrivmedel blir det svårt att nå de uppsatta klimatmålen. 

Uppdaterad