Hyundai Nexo klarar 66 mil på full tank. Vätgasbilarnas räckvidd är i mycket god klass, men än är det långt mellan mackarna.

Vätgas – en bubblare?

Kan vätgas bli framtidens drivmedel? Vätgasen fungerar som energibärare och kan därmed balansera den ojämna elproduktionen från vind och sol.

I Fukushima i Japan står den första storskaliga produktionsanläggningen för sol/vätgas klar. På anläggningen ska 20 MW solkraft från 180 000 kvadratmeter paneler växla mellan att leverera el till nätet och att framställa 1 200 kubikmeter vätgas i timmen.

Fukushima har valts ut för bygget av den första fullskaliga sol- och vätgasanläggningen i Japan.

Anläggningen är på försöksstadiet och vätgas som drivmedel har hittills haft svårt att slå igenom. 2004 aviserades till exempel en ”Hydrogen Highway” i vätgasvänliga Kalifornien. 15 år senare är bara cirka 8 000 av delstatens 15 miljoner personbilar vätgasdrivna trots närmare 50 vätgasmackar i drift.

Fullt fungerande bränslecellsfordon för vätgas finns även i svenska bilhallar sedan flera år, men ännu rullar inte ens ett femtiotal på svenska vägar. Hyundai Nexo kostar exempelvis runt 800 000.

– Vi har sålt sju exemplar av Nexo med vätgasdrift. Nu frågar även många privatpersoner om den här tekniken, säger Tobias Joelsson, Hyundai Sweden.

Vätgasens infrastruktur är också dyr – därför finns bara en handfull vätgasmackar i Sverige.

– Hittills är det mest storföretag, några kommuner och ett taxiföretag som nappat på Nexo. Och det krävs förstås att man har en vätgasmack i närheten innan man satsar på en sådan här bil. Ett utbyggt nät av tankstationer är en förutsättning för ökad försäljning, säger Tobias Joelsson.

Uppdaterad