Så funkar reduktionsplikten

Ett av de viktigaste styrmedlen för att minska trafikens utsläpp av växthusgaser är reduktionsplikten. År 2030 ska ”bensin” och ”diesel” innehålla stora andelar förnybara biodrivmedel. Hur mycket avgörs av hur klimateffektiva de inblandade biodrivmedlen är i varje enskilt fall.

Reduktionsplikten fokuserar på hur mycket utsläppen minskar, istället för hur mycket biodrivmedel som finns i bränslet.

Till 2030 är ambitionen att ha nått ner till 34 % av utsläppen från fossil diesel (66 % reduktion) och till 72 % av utsläppen från fossil bensin (28 % reduktion).

Olika biodrivmedel ger upphov till olika stora utsläpp beroende på hur, och av vad, de är framställda.

Ett exempel: Att tillsätta 30 % HVO från slaktavfall till fossilt bränsle ger mindre utsläpp än om du tillsätter 40 % HVO från palmolja.

Uppdaterad