Nu vrider Preem upp kranarna för biodrivmedelsproduktion. En ny råvara blir pyrolysolja från Setras stora sågverk i Gävle.

Diesel baserat på sågspån

Även vanligt sågspån kan bli grunden för framtidens drivmedel. I Setras sågverksanläggning Kastet utanför Gävle pågår bygget av en ny anläggning som varje år ska omvandla 80 000 ton sågspån från sågverket till 25 000 ton pyrolysolja som kan raffineras till biodrivmedel.

Setra och Preem har bildat det gemensamma bolaget Pyrocell som ska driva produktionen.

Pyrocell har fått 117 miljoner kronor i investeringsstöd från Klimatklivet och anläggningen ska tas i drift under slutet av 2021.

Efter Preems omdiskuterade utbyggnadsplaner för fossila produkter i Lysekil har företaget gjort en helomvändning och storsatsar istället på biodrivmedel.

I november meddelade företaget att en omfattande omställning av raffinaderiet till förnybara råvaror ska påbörjas. Senast år 2024 siktar man på att produktionen av 650 000–950 000 kubikmeter förnybara drivmedel ska vara igång.

Uppdaterad