Bränsle med E85-konvertering 2022?

Över 200 000 fordon kan redan idag välja förnybara drivmedelstyper och då är inte dieselbilarna medräknade. För dig som har en äldre FlexiFuelbil är klimatvalet självklart – tanka E85.

Närmare 190 000 etanolbilar finns fortfarande kvar i Sverige och de problem som tidigare fanns med sulfat i etanolen är för länge sedan lösta.

Priset på E85 varierar men är oftast i nivå med kostnaden för att köra på bensin. Ur miljösynpunkt är dock E85 överlägsen bensin – klimatutsläppen halveras i stort sett.

Det finns också närmare 40 000 gasbilar. Ju högre andel biogas i fordonsgasen och ju större andel av milen som körs på gas istället för bensin desto lägre påverkan på klimatet. En gasbil som körs på fordonsgas släpper ut mindre än en femtedel jämfört med om den hade körts på bensin.

100 000-tals bilar klarar HVO

En stor potential för bränslebyte finns också hos de flera hundra tusen nyare dieselbilarna. En stor del av dem är godkända för förnybar HVO100. Genom att tanka HVO istället för vanlig diesel kan mer än 80 procent av klimatutsläppen undvikas.

Under våren lanserar miljöförvaltningen i Stockholms stad ett webbverktyg, bytbränsle.se, där besökaren kan slå in sitt registreringsnummer och kontrollera om bilen som man kör kan köras på biodrivmedel och i så fall vilket.

Bygg om – tanka nytt

Mer än 2,5 miljoner fordon på de svenska vägarna skulle kunna byggas om för etanoldrift. Regeringen vill ge ett konverteringsbidrag på 5 000 kronor för ombyggnad.

Totalt planeras 20 miljoner kronor gå till etanolkonvertering av upp till 4 000 bilar under åren 2022 och 2023. Men först ska konjunkturinstitutet utreda förutsättningarna för en storskalig satsning. Utredningen ska vara klar till sommaren.

Verkstadskedjan Autoexperten med cirka 430 bilverkstäder i landet är intresserade av jobbet. De beräknar att en konvertering till etanoldrift kan göras på några timmar och skulle kosta varje bilägare cirka 5 000 kronor efter avdraget bidrag. Många bilar kan också byggas om för biogasdrift, men en sådan konvertering är betydligt dyrare.

Redan nu provar Stockholms stad att konvertera två laddhybrider till etanoldrift. Vi kommer att berätta mer om våra erfarenheter i kommande nyhetsbrev.

Kolla din bil på tjänsten bytbränsle.

Uppdaterad