Eva Sunnerstedt, enhetschef för Miljöbilar i Stockholm

Biodrivmedel behövs ett tag till

Klimatutsläppen från vägtransporter är en stor utmaning. För att få ned utsläppen krävs tre typer av åtgärder: bränslebyte till el och biodrivmedel, energieffektivare fordon samt effektivare trafikslag.

För vardagsresorna finns en enkel regel: bäst är att gå eller cykla. Eller åk kollektivt när det passar bra. Ibland behövs bilen, och då är en elbil bäst. Men långt ifrån alla kan köpa elbil och att skrota en fullt fungerande bil är inte heller smart varken ur ett klimat- eller hållbarhetsperspektiv.

Då kan biodrivmedel vara en del av lösningen. Många fossilbilar som rullar på våra gator kommer att göra så under en lång tid framöver. Biodrivmedel kan sänka utsläppen från dem under övergången mot utsläppsfria bilar och förändrade resvanor. 

I nyhetsbrev 1/2021 berättar vi mer om biodrivmedel på den svenska marknaden. Du som ägare av en bil med förbränningsmotor kan göra stor skillnad genom att tanka förnybart. I vår lanserar Stockholms stad ett verktyg där du kan kolla vad just din bil kan tankas med.

Eva Sunnerstedt
Enhetschef för Miljöbilar i Stockholm

Uppdaterad