Familjebostäder fick rätt till bonus för ombyggd transportbil

I maj i år beslutade kammarrätten att Familjebostäder hade rätt till klimatbonus för sin Renault Zoe som byggts om till lätt lastbil 2018. Transportstyrelsen som tidigare inte godkänt bilen som klimatbonusbil har nu betalat ut bonusen till Familjebostäder.

När bonus-malus-systemet infördes förbisåg man vad som skulle hända om en bil som ursprungligen var berättigad till bonus byggdes om eller fick ny inredning. Villkoret för att få bonus var vid starten att det skulle finnas ett typgodkännande. Men vid ombyggnader av det här slaget ska bilen registreringsbesiktas efter förändringen. Då faller eller flyttas typgodkännandet – och då betalades ingen bonus ut.

- Det var ingen som tänkt på att reglerna fick denna konsekvens. Meningen var inte att bilarna skulle straffas men Transportstyrelsen måste följa regelverket och det har drabbat många företag och kommuner, bland annat Stockholms stad, säger Elisabeth John, Fleet manager för Stockholms stad.

Sedan 1 januari i år har förordningen ändrats så att bonus även kan betalas ut för ombyggda bilar.

Det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder som köpte en Renault Zoe och byggde om den till lätt lastbil när bonus-malus-systemet var nytt fick först ut en försäkran de skulle fylla i för att få sin bonus. Men efter att ha skickat in den underskrivna försäkran fick de avslag från Transportstyrelsen. Familjebostäder överklagade då till förvaltningsrätten och sedan till kammarrätten.

Efter att kammarrätten givit Familjebostäder rätt till bonus har bolaget nu gått vidare. De har fler ombyggda bilar som inte fått någon klimatbonus.

- Transportstyrelsen har givit avslag på Familjebostäders ansökan för dessa bilar. Ärendet är nu hos förvaltningsrätten och det ska bli spännande att se vad de beslutar, säger Elisabeth.

Uppdaterad