Säkrare cykling med mjuka avgränsningar

– Testerna med nya, mjuka material för att skydda cyklisterna vid omledning av trafik har lärt oss nya saker. Det säger Staffan Risberg som är samordnande trafikingenjör på Stockholms Trafikkontor.

Att hitta nya skyddsmaterial för gång­ och cykeltrafik var ett av delprojekten i Eccentric och i fram tiden kommer man från stadens sida att ha ett större fokus på cyklisterna när trafikomläggningar görs på grund av om­ och nybyggnader.

– Det är viktigt att barriärerna inte är för låga så att cyklisterna kan välta över dem eller att svängande arbetsmaskiner kan komma in över cykelbanan. Därför kommer vi att bygga speciella ”cykelfållor”.

– Både cyklister och byggnadsarbetare känner sig säkrare med den nya lösningen. Stockholms stads tekniska handbok ska nu uppdateras med de nya erfarenheterna, säger Staffan Risberg.

Han sitter också med i en projektgrupp för produktutveckling av skyddsmaterial av den här typen där erfarenheterna kan komma till nytta.

Uppdaterad