Ny mobilitet för hela familjen

Reseabonnemang och privat bildelning är några av de nya mobilitetslösningar som testats i Eccentricprojektet i Stockholm. Här är mobiltelefonen central – som allt från reseplanerare till biljettkiosk och bilnyckel. En slutsats är att de nya lösningarna måste byggas runt en stark kollektivtrafik där delad bil kan bli ett komplement.

UbiGo Stockholm är ett av världens första kompletta reseabonnemangssystem som lanserades i februari 2019. Det ger möjlighet att använda kollektivtrafiken, bildelning, hyrbilar, taxi samt korttidsleasade cyklar. Hela familjen kan resa med alla trafikslag med hjälp av ett flexibelt månadsabonnemang där resorna bokas och betalas i mobilen.

Avsikten är att skapa ett attraktivt alternativ till privatägd bil och därigenom bidra till hållbarhet och klimatomställning.

UbiGo är tänkt som en lösning för hushållets alla resor – morgon till kväll, måndag till söndag, januari till december – flexibelt utformad och lätt att prova och ändra. UbiGo kan minska behovet av parkeringsplatser och öka andelen hållbara färdmedel.

Många tjänster

Som kund till UbiGo delar hushållets medlemmar på ett abonnemang som innehåller kollektivtrafik, bilpool, hyrbil och taxi. Tjänsterna bokas i en app och faktureras månadsvis. Det finns inga fasta kostnader, man betalar bara för det man använder. Biltimmar eller kollektivtrafikdygn som inte används en månad kan sparas – tar de slut läggs nya till och vald plan kan ändras varje månad efter behov.

Vem är då först ut med att använda en kombinerad mobilitetstjänst typ UbiGo?

En enkät till de tidiga användarna visar lite oväntat att merparten av dem är högutbildade och välbetalda män i åldrarna 30–64 år utan barn i hushållet. En grupp som brukar anses vara typiska bilägare. Det är också främst männen som varit
drivande i att hushållen anmält sig till tjänsten. Nära hälften av deltagarna i undersökningen överväger efter att ha testat UbiGo att minska antalet bilar i hushållet.

Bilarnas Airbnb

GoMore är tillsammans med Snappcar de största plattformarna för bildelning mellan privatpersoner i Sverige. Företagen, som båda är inriktade på att ge service till privatpersoner som vill dela sin egen bil, har del tagit i Eccentricprojektets mobilitetsdel.

Affärsidén är enkel: bilägaren lägger själv upp sin bil på något av företagens plattform och sätter pris beroende på bilmodell och skick. Den som vill använda bilen bokar på nätet eller i appen, hämtar bilen i närområdet och lämnar tillbaka den fulltankad till ägaren efter hyrperiodens slut.

I jämförelse med andra länder har det tagit lång tid för den här typen av tjänster att få fäste i Sverige. Utvecklingen har gått betydligt snabbare i Norge och Danmark, där GoMore startade. Där är det mycket dyrare att äga bil och därmed mer attraktivt – både att hyra och att hyra ut bil.

Nya mönster

Men coronakrisen har förändrat mönstren. Under några sommarmånader 2020 har exempelvis företaget GoMore ökat sina uthyrningar med 500 procent.

– Efterfrågan har vuxit enormt när många inte vill åka kollektivt och istället hyrt bil. Men vi vet också att det är ett sätt att få ekonomin att gå runt att hyra ut sin bil och därför har vi fått fler uthyrare, säger Klara Bergkvist på GoMore. I dag finns omkring 100 000 användare och 2 500 bilar registrerade på GoMore i Sverige, enligt företaget. 

Tips för bilfrihet

Med stöd från Eccentric har Stockholms stad tagit fram webbplatsen ”Utan egen bil”. Här får såväl privatpersoner som bostadsrättsföreningar tips om ny mobilitet inom en rad olika områden. Webbplatsen samlar och uppdaterar också information om alla bildelnings­ och cykelpoolstjänster som finns tillgängliga i Stockholm.

Uppdaterad