Nöjda hantverkare trots kort räckvidd

Inom Eccentrics ram testade 15 bud­, hantverks­ och serviceföretag eldrivna transportbilar i sin dagliga verksamhet under ett par år. – Nu förstår vi bättre vilka fordon som krävs i de här branscherna, säger Mariangelina Evliati, projektledare.

Om hantverkare byter till elektriska transportfordon, betyder det mycket för miljön i innerstan. Lätta transportfordon beräknas stå för runt 15 procent av hela trafikens CO2-utsläpp i Stockholm.

Företagen i testet valdes för att få med många olika verksamheter med varierande årlig körsträcka. Företagen fick leasa en subventionerad elskåpbil till priset av motsvarande fossilbil. Bilarna användes sedan under en tvåårsperiod hos företagen och som avslutning anordnades ett seminarium om eldrivna transportfordon.

Ett av företagen som testade elskåpbil var Juliusberg Växtservice som hyr ut växter till kontor och läkarmottagningar. Då ingår också service och skötsel av växterna. I Stockholm fungerade bilen bra, men för besök hos kunderna i Uppsala räckte inte elbilens räckvidd till.

Innan Eccentric hade bara ungefär hälften av de deltagande företagens förare testat elbil i något sammanhang.

Plus för låga driftkostnader

– När man startar ett projekt som ligger i teknisk framkant, så får man också räkna med vissa barnsjukdomar, säger Mariangelina.

– Men den enkät som vi gjorde hos förarna visade att en övervägande andel ändå var mycket nöjda. Företagen uppskattade speciellt de låga driftskostnaderna och att deras kunder gillade att få sina leveranser med elbil.

– Idag, bara några år efter projektstarten, kommer allt fler eltransportbilar med betydligt längre räckvidd. Vårt delprojekt var kanske tidigt ute, men det gav ändå erfarenheter som gör att vi förstår oss på de här branscherna betydligt bättre nu, avslutar Mariangelina.

Uppdaterad