Foto: Helene Carlsson

Laddning åt stockholmarna

Elektrifieringen av personbilsparken i Sverige går allt snabbare och efterfrågan på laddplatser ökar. I Stockholms laddstrategi ingår att bidra till laddmöjligheter hemma, på arbetsplatser, i p-hus och i gatumiljö.

Med stöd från bland annat Eccentric formades fixaladdplats.se med tips och handledning för villaägare, företag och bostadsrättsföreningar som vill skapa laddmöjligheter. Fixa laddplats genomförde många seminarier samt rådgivning.

Cirka 5 000 nya laddpunkter har tillkommit i Stockholm efter inspiration från Fixa Laddplats.

Gatuladdning

Stockholm har också högt ställda mål för allmänna laddplatser. 2 000 p­-platser med laddning ska skapas hos Stockholm Parkering. Det handlar dels om besöksparkeringar, dels om långtidshyrda parkering­splatser. I nuläget är 1 500 laddpunkter redan installerade.

Med stöd från Eccentric har också en karttjänst skapats, där lämpliga gator för laddplatser pekas ut. Platserna har öppnats för privata företag som vill sätta upp laddstolpar och snabbladdare.

Närmare 250 laddplatser är redan på plats, främst tack vare olika energibolags engagemang. Intresse finns för att dubblera den siffran.

Uppdaterad