Cykeln ger hållbara transporter i staden. Eccentric har undersökt hur cykelvägarna kan göras säkrare, hur vintercykling kan främjas och cykeln som utsläppsfritt transportfordon.

Fem städer – en utmaning

Hur ska samhället möta framtidens krav på hållbara och säkra transportlösningar i storstädernas förorter och citykärnor?

Den frågan har EU­-projektet Eccentric sökt lösningar på i fem europeiska städer under fyra år.

Förutom Stockholm har Madrid, München, Åbo och bulgariska Ruse deltagit i projektet som avslutades i november i år. 

Tillsammans har deltagarna testat ett femtiotal olika åtgärder inom sex temafält:

  1. Stadsplanering och parkering
  2. Gång och cykel
  3. Mobilitetslösningar
  4. Kollektivtrafik
  5. Elfordon och laddinfrastruktur
  6. Citylogistik

I Stockholm har arbetet fokuserats kring strategier för ny mobilitet och för hållbara framtidstransporter samt på att ge alternativ till det privata bilåkandet. Eccentric har också snabbat på utvecklingen för hållbara transporter främst genom att underlätta elektrifieringen av fordonsparken. Här finns många testresultat att dra nytta av i framtiden.

Uppdaterad