Skandinaviskt initiativ för eldrivna maskiner

Cleancon, Clean Construction Machi nery, är ett projekt där 40 kommuner i Sverige, Norge och Danmark ska utforma gemensamma incitament för att upphandla fler el­ och vätgasdrivna arbetsmaskiner. 

Projektet startade förra hösten och ska pågå till sommaren 2022.

Genom nya former av upphandlingar ska man försöka harmonisera gemensamma skandinaviska upphandlingsprocesser för Norge, Sverige och Danmark.

Från svensk sida deltar bland annat Volvo CE, Region Skåne och Västra Götaland samt ett antal kommuner.

Uppdaterad