Justeringar i bonusmalussystemet

Från och med nästa år vill regeringen höja klimatbonusen för nollutsläppsbilar från 60 000 till 70 000 kronor.

Brytpunkten i bonus­malussystemet sänks åter till 60 gram CO2 per kilometer och malusskatten under bilens första tre år höjs för utsläpp över 90 g CO2/km till 107 kronor per gram. Om bilen släpper ut mer än 130 g/ km höjs skatten ytterligare för varje gram till 132 kr. De ändrade reglerna är tänkta att gälla från den 1 april nästa år.

Samtidigt vill regeringen öka inblandningen av biodrivmedel kraftigt i bensin, diesel och flygbränsle fram till år 2030 genom den så kallade reduktionsplikten.

Från nästa sommar ska inblandningen öka så att koldioxidutsläppen reduceras linjärt till år 2030 och når 28 procent för bensin, 66 procent för diesel och 27 procent för flygbränsle.

Uppdaterad