Eldrivna handverktyg – utsläppsfria när det gäller skötsel av park­ och grönytor.

Gröna verktyg för grönytorna

Bullrande och rykande bensingräsklippare, motorsågar och grästrimmers ersätts i allt större utsträckning av alternativa proffsverktyg som går på el. Men vad ska man tänka på när man satsar på miljövänliga verktyg i parkskötseln?

Eko Miljö och Mark AB har ett 60­tal anställda som sysslar med ekologisk skötsel och anläggning av yttre miljöer i Stockholmsområdet. Från starten för 13 år sedan har mycket handlat om att föra över alla företagets fordon och arbetsverktyg till miljövänliga drivmedel när det varit tekniskt möjligt.

– En lång resa, men snart går så gott som alla våra handverktyg på el. Vi har också ett tiotal elektriska Club Car och provar alla elnyheter som kommer i branschen, säger Lars Gunnarson, vd.

– Det viktigaste i omställningen till miljövänlig utrustning är att bryta beteenden. Vanans makt är stor och därför måste omställningen uppmuntras av arbetsledarna.

– Vi har till exempel köpt in massor av batterier till handverktygen och röjt undan argumentet att elverktygen inte räcker till. Det är bara att ta med tio batterier om det behövs.

Elverktygen är både miljövänliga, tysta och lönsamma, tycker Lars Gunnarson.

– Nyss fick vi rycka ut på trädjour mitt i natten. En stor al hade fallit omkull i ett villaområde. Vi röjde allt med elsågar och ingen vaknade eller kom ut för att se vad som stod på. Med vanliga motorsågar hade vi väckt hela kvarteret.

– Mitt råd till alla som jobbar med park och grön ytor är: våga byt till el och lås in allt gammalt som går på bensin – det ska bara nyttjas i nödfall, säger Lars Gunnarson.

Avgasfritt

– De som jobbar hos oss är väldigt nöjda med de nya elverktygen. Ingen vill längre köra en motordriven häcksax och få avgasångor direkt i ansiktet. Det säger Lars Wetterlund, enhetschef på Stockholms stads Kyrkogårdsförvaltning, ansvarig bland annat för skötseln av Norra begravningsplatsen och Galärvarvskyrkogården.

– Vi började elektrifieringen för nära tio år sedan. Idag klarar de flesta verktyg en hel dag på el och skulle inte elen räcka så skiftar man bara batteri. Elverktygen har blivit billigare och effektivare och bensin är inte gratis så det lönar sig också.

– När man väljer leverantör av elhandverktyg så blir man samtidigt inlåst där eftersom batterierna inte passar andra tillverkares verktyg. Det bör man fundera på innan man väljer märke.

– Vi har också testat en åkgräsklippare som helt drivs på el och den funkar utmärkt en hel dag och laddas över natten. Vi tror på övergången helt till el även i större maskiner. Men det kommer att ta lite tid – lastmaskiner och större fordon köper vi in ganska sällan.

Robotklipp

Kungliga Djurgårdsförvaltningen har cirka 50 000 kvadratmeter gräsmattor att sköta om. Redan idag klipps hälften av gräsmattorna med hjälp av tolv elektriska robotar, berättar Gunnar Björkman, parkchef.

De styrs via GPS och man kan enkelt skapa digitala staket för klippytorna, så kallade geofence.

– Robotarna kan transportera sig på asfalt mellan olika ytor utan att klippa. De lär sig dessutom att känna igen var på gräsmattorna det växer mest och de kan både tidsstyras och övervakas i realtid.

Kungliga Djurgårdsförvaltningen är samarbetspartner med Husqvarna och testar tillverkarens trädgårdsverktyg och maskiner.

– Inga utsläpp till miljön och förbättrad arbets-­ och besökarmiljö är våra argument för övergång till el. Och så blir det äntligen tyst som det ska vara i parkmiljöer, säger Gunnar Björkman.

Uppdaterad