Exportstopp för bonusbilar

Klimatbonusbilar ska vara svenskregistrerade i fem år annars måste första köparen betala tillbaka bonusen. Det nya regeringsförslaget syftar till att stoppa en växande export av bonusbilarna.

I fjol fick 45 000 personbilar klimatbonus i Sverige. Samtidigt exporterades 11 000 etanol­, gas­ och laddbara bilar till utlandet, 80 procent var högst tre år gamla.

Exporterade bonusbilar fördröjer omställningen av fordonsflottan och gör att skattebetalarna subventionerar andra länders kli mat omställning.

Förslaget innebär att om en klimatbonusbil avregistreras tidigare än fem år efter att den ställts på så måste den som fått bonusen betala tillbaka pengarna till staten. Enda undantag är skrotade bilar.

Men förslaget innebär också avvägningar. Främst privatpersoner som säljer sin bil i andra hand innan fem år gått kan hamna i kläm om nya ägare exporterar den. Problemet med så kallade bilmålvakter kan därmed öka. Om bonusen alternativt skulle följa bilen så måste en lagändring till.

Uppdaterad