Över 2 000 bilar att dela

2020-04-02 Idag finns över 2 000 fordon i tre olika typer av bilpooler för delade på en rad olika platser i Stockholm. Det visar en färsk bilpoolsinventering som gjorts på uppdrag av Stockholms miljö förvaltning.

Nu bor nära hälften av stockholmarna inom 400 meters radie från någon av de fasta bilpoolsparkeringarna som totalt innehåller 500–600 bilar.

Antalet bilar i de friflytande bilpoolerna är sedan flera år oförändrat. Men medlemsantalet har varierat då vissa aktörer försvunnit och nya kommit till. Däremot ökar antalet privata delade bilar kraftigt. Det sker med hjälp av plattformsföretag som sköter förmedling och betalning.

Byter namn

En stor omställning har samtidigt skett när största och äldsta bilpoolen Sunfleet görs om och byter namn till M. I Stockholm och Uppsala med poolbilar på 256 platser är namnbytet redan genomfört. I skrivande stund genomförs detta i Malmö och Göteborg.

På webbplatsen Utan egen bil finns en aktuell förteckning över bilpoolstjänster i Stockholm.

Uppdaterad