Vintercykling slår alla rekord

2020-04-02 En mild vinter har inneburit att allt fler stockholmare tar cykeln till jobbet.

Åtta av stadens mät stationer i innerstaden, närförorter och ytterstaden registrerade till exempel över 100 000 fler cykelpassager än förra vintersäsongen.

Men det är inte bara mildvädret som ligger bakom att allt fler cyklar i staden. Ökningen är stadig över de fyra senaste åren och idag cyklar hela 70 procent fler under september till januari än under motsvarande säsong 2016/17.

Ordentligt röjda cykelbanor och halkbekämpning med salt – så kallad sopsaltning – vid snö­ och köldknäppar är viktigt för att hålla kontinuiteten i cyklingen. Enligt en studie från VTI, Statens väg­ och transportforskningsinstitut, ökar heller inte olycksrisken vid sopsaltning då fler cyklar vintertid. Men cyklisterna bör se upp bättre vid övergångsställen, broar och brunnslock där största halkrisken finns.

Uppdaterad