Höjd trängselskatt

2020-01-23 Vid årsskiftet höjdes trängselskatten i Stockholm.

Förutom ökade avgifter tas trängselskatt nu ut redan från klockan sex på morgonen. Dessutom minskar antalet avgiftsfria dagar och sju av årets månader klassas som högsäsong med högre av gifter.

Högsta avgift för passage blir 45 kronor (40 kronor på Essingeleden) och maximal dygns avgift höjs till 135 kronor.

Ändringarna som trädde i kraft vid årsskiftet beräknas ge 320–340 miljoner i intäkter som ska användas till ut byggnad av kollektivtrafiken i Stockholm.

Trots ansenliga höjningar fortsätter hela tiden biltrafiken i huvud staden att öka. Antalet passager i trängselskattesystemet var i oktober 2019 nära 9,7 miljoner. I oktober för tio år sedan var motsvarande siffra nära 8 miljoner.

Uppdaterad