Trafik på centralbron

Miljöbilar i Stockholm

Miljöbilar i Stockholm är en verksamhet som jobbar med att snabba på övergången till miljöbilar och förbättra tillgången till förnybara fordonsbränslen.

Det gör vi genom att:

  • Ansvara för stadens egna bilar.
  • Bidra till att miljökrav ställs på transporter i stadens upphandlingar.
  • Testa och utvärdera nya miljöbilstekniker och drivmedel ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och Europa.
  • Sprida kunskap om miljöbilar och drivmedel.
  • Arbeta för fler laddplatser, drivmedelsstationer med biogas och andra hållbara bränslen.
  • Driva på för att få regler som gynnar de bästa miljöbilarna.

Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart. Stockholm fortsätter ställa om den egna fordonsparken mot 100 procent förnybart men även mot bilpool, lastcykel, cykel, gång och kollektivtrafik.

Tillsammans med Göteborg och Malmö driver vi miljöfordon.se som listar alla miljöbilar på svenska marknaden.

Mål och resultat

Mål 

100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 procent miljöbränsle. I de fall där de kan både köras på bensin och förnybart bränsle – se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Mål

50 procent av nya bilar som säljs i Stockholms län ska vara miljöbilar. Andelen elfordon ska öka till 20 procent – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

37 procent av drivmedlet som säljs i Stockholms län ska vara miljöbränsle – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

10 procent av de nya tunga lastbilar som säljs i Stockholms län ska vara miljölastbilar – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Projekt

För att tillsammans med andra aktörer, lokalt, nationellt och internationellt utveckla arbetet och snabba på övergången till miljöbilar driver eller deltar Miljöbilar i Stockholm i projekt som rör området.

Projekten kan till exempel handla om att testa alternativa transporter och ny teknik, öka antalet elbilar, laddplatser och hållbara transporter i Stockholm.

Pågående projekt

EU-projektet Civitas Eccentric ger Stockholm cirka 35 miljoner kronor för att testa alternativa transporter under fyra år. Madrid, München, Åbo och bulgariska Ruse är andra orter som deltar. Stockholms miljöförvaltning koordinerar den svenska delen av projektet.

Eccentric-projektet ska snabba på marknadsutvecklingen och testa en rad olika koncept för mer hållbara transporter i Stockholm. Fokus ligger på eldrift, laddplatser och ”mobility as a service” – att kombinera exempelvis cykel, kollektivtrafik och bildelning i nya tjänster i mobiltelefonen.

Projektet startade 2016.

EU-projektet ”MEISTER” syftar till att demonstrera och utvärdera innovativa lösningar och affärsmodeller som kan påskynda omställningen till eldrivna fordon i europeiska städer.

Stockholms stad fokuserar på två delprojekt: att öka andelen elfordon i hemtjänsten samt att kartlägga och utvärdera de friflytande eldrivna mobilitetstjänsterna som under de senaste åren lanserats i staden.

MEISTER är ett forskning- och innovationsprojekt finansierat av EU:s program horisont-2020

Projektet pågår till den 31 augusti 2021

Läs mer om projektet

 

Stockholms stad deltar tillsammans med staden Minneapolis och CNCA (Climate Neutral City Alliance) i ett projekt om parkeringsinventering och mobilitetshubbar. Projektet får bidrag från The McKnight Foundation som är en amerikansk filantropisk stiftelse som bland annat fokuserar på klimatfrågor och hållbar samhällsutveckling.

Projektet handlar om hur städerna kan arbeta med mobilitetshubbar/mobilitetsstationer det vill säga fysiska platser där olika typer av fordon och transporttjänster finns tillgängliga exempelvis: bilpool, lastcykelpool, elsparkcykelpool, cykelpool, cykelparkering, bilparkering, serviceboxar (för varuleveranser) som gärna är placerade vid eller nära en knutpunkt för kollektivtrafiken. Mobilitetshubbar ska öka möjligheten för medborgarna att leva utan egen bil.

Projektet pågår under 18 månader fram till halvårsskiftet.

Läs mer om CNCA

Nyhetsbrev

Nr 2/2020 Tema: Utan egen bil

Nr 1/2020 Tema: Grönare resestrategier

Nr 4/2019 Tema: bränslebyte

Nr 3/2019 Tema: Framtid på el

Nr 2/2010 Tema: Upphandling

Nr 1/2019 Tema: Comeback för etanolen?

Prenumerera på nyhetsbrevet

Det är kostnadsfritt att prenumerera på Miljöbilar i Stockholms nyhetsbrev. Vill du få nyhetsbrevet i brevlådan kontakta Rose-Marie Norlin – vill du få nyhetsbrevet ii din e-post registrera dig här.

Rapporter och broschyrer

Bilpoolsinventering Stockholm December 2019

Analys av hur olika publika laddstationer i Stockholm använts under år 2019.

Läs rapporten

Engelsk version

Sammanställning av statistik om försäljning och användning av miljöfordon i Stockholm, Stockholms län samt riket under 2018.

Läs rapporten

Råd och tips som är tänkta som inspiration eller byggstenar i en policy.

Läs broschyren

Stockholms stads erfarenheter av att ställa miljökrav på transporter, och utvärdera vilka effekter kraven fått; för priser, för branschen och för den egna organisationen.

Läs rapporten

Analys av: alla passager förbi trängselskatteportalerna under 2015, två nummerskrivningar av fordon på Sveavägen respektive Hornsgatan, den regionala resvaneundersökningen för Stockholms län från 2015 samt en databas med de fordon som innehar nyttoparkeringstillstånd i Stockholm.

Läs rapporten

Dokumentation och analys av arbetet med uppdraget att anlägga över 100 publika laddplatser i Stockholm.

Läs rapporten

Rapport från projektet Clean Truck som syftade till att påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik.

Läs rapporten

Uppdaterad