Trafik på centralbron

Miljöbilar och hållbara transporter i Stockholm

Miljöbilar och hållbara transporter i Stockholm är en verksamhet som jobbar med att snabba på övergången till miljöbilar och förbättra tillgången till förnybara fordonsbränslen.

Det gör vi genom att:

  • ansvara för stadens egna bilar
  • bidra till att miljökrav ställs på transporter i stadens upphandlingar
  • testa och utvärdera nya miljöbilstekniker och drivmedel ihop med företag och organisationer i Stockholm, Sverige och Europa
  • sprida kunskap om miljöbilar och drivmedel
  • arbeta för fler laddplatser, drivmedelsstationer med biogas och andra hållbara bränslen
  • driva på för att få regler som gynnar de bästa miljöbilarna.

Stockholms stad har närmare 100 procent miljöbilar i sin egna fordonsflotta och över 80 procent av dem är eldrivna eller går på förnybart. Stockholm fortsätter ställa om den egna fordonsparken mot 100 procent förnybart men även mot bilpool, lastcykel, cykel, gång och kollektivtrafik.

Tillsammans med Göteborg och Malmö driver vi miljöfordon.se som listar alla miljöbilar på svenska marknaden.

Webbinarier

Stockholm elektrifierar hemtjänsten

Stockholms stad ska vara en fossilfri organisation 2030 det gäller i allt vi gör och allt vi upphandlar. Omställningen börjar redan nu. Stadens hemtjänst är på god väg att bli eldriven. Nu förbereder vi för att ställa krav även på våra hemtjänstleverantörer.

Välkommen till ett webbinarium om Stockholms stads erfarenheter av att använda elfordon i hemtjänsten och om de krav staden planerar att ställa i sina upphandlingar.

Tid: Måndagen 6 december kl. 13.00–14.30

Program

Johan Seuffert, fleet manager i Stockholms stad berättar om hur staden ställde som sin hemtjänst till eldrift. Johan tipsar också om vad som är bra att tänka på när en verksamhet ställer om och vilket stöd som finns för att fixa laddning.

Mikael Ilberg, Spånga stadsdelsförvaltning i Stockholm och Peter Berg, Tyresö Kommun samtalar om praktiska erfarenheter av att köra på el. De tar upp utmaningar, lösningar och vad personalen tycker om omställningen.

Christina Österling, Äldreförvaltningen i Stockholm berättar om hur Stockholms stad kommer att arbeta med nya krav i upphandling av hemtjänst framöver.

Moderator är Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen i Stockholm

Välkommen med din anmälan senast 4 december.

Mål och resultat

Mål 

100 procent av de bilar som köps in till Stockholms stad ska vara miljöbilar – se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Stockholms stads egna bilar ska tankas med minst 85 procent miljöbränsle. I de fall där de kan både köras på bensin och förnybart bränsle – se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Mål

50 procent av nya bilar som säljs i Stockholms län ska vara miljöbilar. Andelen elfordon ska öka till 20 procent – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

37 procent av drivmedlet som säljs i Stockholms län ska vara miljöbränsle – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

10 procent av de nya tunga lastbilar som säljs i Stockholms län ska vara miljölastbilar – Se resultat i grafen på Miljöbarometern.

Nyhetsbrev och nyheter

Här kan du läsa aktuella och tidigare nyheter och nyhetsbrev

Pågående projekt

För att tillsammans med andra aktörer, lokalt, nationellt och internationellt utveckla arbetet och snabba på övergången till miljöbilar driver eller deltar Miljöbilar i Stockholm i projekt som rör området. Projekten kan till exempel handla om att testa alternativa transporter och ny teknik, öka antalet elbilar, laddplatser och hållbara transporter i Stockholm.

EU-projektet Civitas Eccentric ger Stockholm cirka 35 miljoner kronor för att testa alternativa transporter under fyra år. Madrid, München, Åbo och bulgariska Ruse är andra orter som deltar. Stockholms miljöförvaltning koordinerar den svenska delen av projektet.

Eccentric-projektet ska snabba på marknadsutvecklingen och testa en rad olika koncept för mer hållbara transporter i Stockholm. Fokus ligger på eldrift, laddplatser och ”mobility as a service” – att kombinera exempelvis cykel, kollektivtrafik och bildelning i nya tjänster i mobiltelefonen.

Projektet startade 2016.

EU-projektet ”MEISTER” syftar till att demonstrera och utvärdera innovativa lösningar och affärsmodeller som kan påskynda omställningen till eldrivna fordon i europeiska städer.

Stockholms stad fokuserar på två delprojekt: att öka andelen elfordon i hemtjänsten samt att kartlägga och utvärdera de friflytande eldrivna mobilitetstjänsterna som under de senaste åren lanserats i staden.

MEISTER är ett forskning- och innovationsprojekt finansierat av EU:s program horisont-2020

Projektet pågår till den 31 augusti 2021

Läs mer om projektet

 

Stockholms stad deltar tillsammans med staden Minneapolis och CNCA (Climate Neutral City Alliance) i ett projekt om parkeringsinventering och mobilitetshubbar. Projektet får bidrag från The McKnight Foundation som är en amerikansk filantropisk stiftelse som bland annat fokuserar på klimatfrågor och hållbar samhällsutveckling.

Projektet handlar om hur städerna kan arbeta med mobilitetshubbar/mobilitetsstationer det vill säga fysiska platser där olika typer av fordon och transporttjänster finns tillgängliga exempelvis: bilpool, lastcykelpool, elsparkcykelpool, cykelpool, cykelparkering, bilparkering, serviceboxar (för varuleveranser) som gärna är placerade vid eller nära en knutpunkt för kollektivtrafiken. Mobilitetshubbar ska öka möjligheten för medborgarna att leva utan egen bil.

Projektet pågår under 18 månader fram till halvårsskiftet.

Läs mer om CNCA

Rapporter och broschyrer

Sammanställning av statistik om försäljning och användning av miljöfordon i Stockholm, Stockholms län samt riket under 2019.

Läs rapporten

Bilpoolsinventering Stockholm December 2019

Analys av hur olika publika laddstationer i Stockholm använts under år 2019.

Läs rapporten

Engelsk version

Råd och tips som är tänkta som inspiration eller byggstenar i en policy.

Läs broschyren

Stockholms stads erfarenheter av att ställa miljökrav på transporter, och utvärdera vilka effekter kraven fått; för priser, för branschen och för den egna organisationen.

Läs rapporten

Analys av: alla passager förbi trängselskatteportalerna under 2015, två nummerskrivningar av fordon på Sveavägen respektive Hornsgatan, den regionala resvaneundersökningen för Stockholms län från 2015 samt en databas med de fordon som innehar nyttoparkeringstillstånd i Stockholm.

Läs rapporten

Dokumentation och analys av arbetet med uppdraget att anlägga över 100 publika laddplatser i Stockholm.

Läs rapporten

Rapport från projektet Clean Truck som syftade till att påskynda och underlätta introduktionen av lastbilar med miljöanpassad teknik.

Läs rapporten

Uppdaterad