Stockholm Vatten och Avfall AB

Stockholm Vatten och Avfall driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Bolaget levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad.

Stockholm Vatten och Avfalls ansvar är att rena avloppsvattnet, skydda vattenmiljön och restaurera stockholmsregionens sjöar.

Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, samt pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. Tolv kommuner får sitt vatten från bolaget och åtta kommuner får hjälp med avloppshanteringen.

Stockholm Vatten och Avfall hämtar sopor från 74 600 fastigheter och företag. Bolaget äger sju återvinningscentraler.

Det är de förtroendevalda i Stockholm och Vatten och Avfalls styrelse som fattar bolagets beslut. Stockholm Vatten och Avfall ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall AB äger 98 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun två procent. Holdingbolaget äger 100 procent av aktierna i Stockholm Avfall AB.

Arbetet i Stockholm Vatten och Avfall leds av vd Mårten Frumerie. 

Uppdaterad