S:t Erik Livförsäkring AB

S:t Erik Livförsäkring AB hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms Stadshus AB. S:t Erik Livförsäkring ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

S:t Erik Livförsäkring AB arbetar med att förenkla pensionshanteringen genom att minska antalet pensionsavtal och skapa en enhetlig hantering av pensionerna så långt det är möjligt.

Företaget ska, till lägsta möjliga kostnad, ha fullständig kontroll över bolagskoncernens pensionsåtaganden och pensionsutbetalningar. Avkastningen på företagets förvaltade kapital ska optimeras i förhållande till den risk som ägarna är beredda att ta.

Det är de förtroendevalda i bolagets styrelse som beslutar kring hur staden ska arbeta inom området. Bolaget ska sedan genomföra styrelsens beslut.

Organisation

Arbetet i S:t Erik Livförsäkring AB leds av vd Gunnar Björkman. Bolaget har två medarbetare utöver vd.

Uppdaterad