Detta är skolplattformen

Skolplattformen ersatte äldre system som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen och samlar flera funktioner på samma plattform. Dessa är:

 • pedagogiskt genomförande
 • planering och bedömning
 • elevdokumentation
 • frånvaro och närvaroregistrering
 • schema
 • barn- och elevregister.

I siffror

Skolplattformen används av stadens

 • 600 förskolor
 • 177 skolor
 • 200 000 vårdnadshavare
 • 23 500 pedagoger och annan skolpersonal
 • 140 000 elever och studerande.

Beslut om utveckling

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 att anslå medel för att förbereda, planera och genomföra en upphandling samt skriva avtal och påbörja arbete med systemanpassning av de system som upphandlats.

Bakgrund 

Bakgrunden till beslutet var att tidigare verksamhetssystem och tillhörande avtal var gamla och inte längre gick att förnya. Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

Investering och budget

Investeringskostnaden för utveckling av skolplattformen beslutades att uppgå till 695 miljoner kronor. Budgetposten innefattar kostnader som fördelats under flera år.

Användarundersökning

Under hösten 2021 och våren 2022 svarade elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare på frågor om skolplattformen i syfte att utvärdera plattformen och dess funktioner.

Länk till undersökningen (pdf)

Underlag för ursprunglig upphandling 2018

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 450 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall (xls, 573 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 904 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Underhåll (pdf, 274 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 364 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 302 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1,5 M B, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 249 kB, nytt fönster

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall (xls, 241 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 548 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 905 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Helhetsåtagande underhåll och drift (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 558 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 305 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1591 kB, nytt fönster)

Bilaga 7f: Funktionella krav från Pedagogiskt genomförande (xls, 360 kB, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall itslearning (xls, 349 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 547 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 905 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Helhetsåtagande underhåll och drift (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 367 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 558 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

(saknas)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 306 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Bilaga 7f: Funktionella krav från Pedagogiskt material (xls, 234 kB, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 89 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Uppdaterad