Upphandling pågår

Några av avtalen för funktioner i skolplattformen går ut och därför behöver Stockholms stad upphandla på nytt.

Tidplan

 • Förstudien genomfördes under hösten 2021 och färdigställdes i januari 2022.
 • Beslut om upphandling togs av utbildningsnämnden i februari 2022.   
 • Upphandlingar påbörjades under 2022. 
 • Projekt för utveckling och införande påbörjas under 2023.
 • Under 2024 påbörjas bytet av system för vissa funktioner i skolplattformen. Övergången sker per skolform.
 • Arbetet med införande av nya funktioner beräknas pågå till och med 2025.

Användarundersökning

Under hösten 2021 och våren 2022 svarade elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare på frågor om skolplattformen i syfte att utvärdera plattformen och dess funktioner.

Användarundersökning av Stockholms stads skolplattform – sammanfattning (pdf)

Detta är skolplattformen

Skolplattformen ersatte äldre system som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen och samlar flera funktioner på samma plattform. Dessa är:

 • pedagogiskt genomförande
 • planering och bedömning
 • elevdokumentation
 • frånvaro och närvaroregistrering
 • schema
 • barn- och elevregister.

I siffror

Skolplattformen används av stadens

 • 600 förskolor
 • 177 skolor
 • 200 000 vårdnadshavare
 • 23 500 pedagoger och annan skolpersonal
 • 140 000 elever och studerande.

Bakgrund 

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 att anslå medel för att förbereda, planera och genomföra en upphandling samt skriva avtal och påbörja arbete med systemanpassning av de system som upphandlats.

Bakgrunden till beslutet var att tidigare verksamhetssystem och tillhörande avtal var gamla och inte längre gick att förnya. Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

Investering och budget

Investeringskostnaden för utveckling av skolplattformen beslutades att uppgå till 695 miljoner kronor. Budgetposten innefattar kostnader som fördelats under flera år.

Underlag för ursprunglig upphandling 2018

Uppdaterad