Datainspektionens granskning av personuppgiftsincidenter i skolplattformen

Den 24 november 2020 meddelade Datainspektionen (nytt namn sedan 1 januari 2021, Integritetsskyddsmyndigheten) beslut rörande fyra olika personuppgiftsincidenter i skolplattformen.

Dessa brister är sedan tidigare åtgärdade och det finns i nuläget ingen risk att personuppgifterna i skolplattformen kan röjas.

De incidenter, som utbildningsnämnden själv anmälde till Datainspektionen och som inspektionen granskat i skolplattformen är:

 • Modulen Skolpliktsbevakning, under perioden 25 maj 2018 fram till 27 augusti 2020.
 • Delsystemet Elevdokumentationen, under perioden 26 oktober 2018 fram till november 2019.
 • Delsystemet Startsidan för vårdnadshavare, under perioden 27 juni 2019 fram till 24 augusti 2019.
 • Delsystemet Administrationsgränssnittet, under perioden 25 maj 2018 fram till 26 augusti 2019.

Frågor och svar om Datainspektionens granskning

Det har funnits tekniska brister i skolplattformen som lett till att obehöriga har kommit åt information och personuppgifter. I andra fall har det varit möjligt för en allt för bred målgrupp internt att få tillgång till uppgifter. Dessa brister hade dessvärre inte fångats av tidigare säkerhets- och systemtester. Alla brister har åtgärdats så fort de upptäckts.

Åtgärder har vidtagits omedelbart för att eliminera de tidigare identifierade riskerna. I samband med att de säkerhetsbrister som Datainspektionen lyfter har utbildningsförvaltningen gjort en översyn av skyddet för att utesluta att andra dolda fel fanns.

I samband med en personuppgiftsincident görs en prövning av hur stor risken för fysiska personers rättigheter och friheter har varit. I de fall där risken bedöms som hög, så underrättas de som kan ha påverkats.

Detta är skolplattformen

Skolplattformen ersatte äldre system som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen och samlar flera funktioner på samma plattform. Dessa är:

 • pedagogiskt genomförande
 • planering och bedömning
 • elevdokumentation
 • frånvaro och närvaroregistrering
 • schema
 • barn- och elevregister.

I siffror

Skolplattformen används av stadens

 • 600 förskolor
 • 177 skolor
 • 200 000 vårdnadshavare
 • 23 500 pedagoger och annan skolpersonal
 • 140 000 elever och studerande.

Beslut om utveckling

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 att anslå medel för att förbereda, planera och genomföra en upphandling samt skriva avtal och påbörja arbete med systemanpassning av de system som upphandlats.

Bakgrund 

Bakgrunden till beslutet var att tidigare verksamhetssystem och tillhörande avtal var gamla och inte längre gick att förnya. Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

Investering och budget

Investeringskostnaden för utveckling av skolplattformen beslutades att uppgå till 695 miljoner kronor. Budgetposten innefattar kostnader som fördelats under flera år.

Upphandlingsunderlag

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 450 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall (xls, 573 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 511 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 904 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Underhåll (pdf, 274 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 460 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 364 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 427 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 302 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 169 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1,5 M B, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 88 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 249 kB, nytt fönster

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall (xls, 241 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 548 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 905 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Helhetsåtagande underhåll och drift (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 366 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 558 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 305 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 170 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 524 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1591 kB, nytt fönster)

Bilaga 7f: Funktionella krav från Pedagogiskt genomförande (xls, 360 kB, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Samtliga upphandlingsunderlag för Stockholms stads upphandling av Skolplattformen.

Bilaga 1: Avtalsvillkor (pdf, 453 kB, nytt fönster)

Bilaga 2: Svarsmall itslearning (xls, 349 kB, nytt fönster)

Bilaga 3a: Icke funktionella Krav (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 3b: Användbarhet (pdf, 388 kB, nytt fönster)

Bilaga 3c: Informationssäkerhet (pdf, 547 kB, nytt fönster)

Bilaga 4a: Införande (pdf, 905 kB, nytt fönster)

Bilaga 4b: Helhetsåtagande underhåll och drift (pdf, 356 kB, nytt fönster)

Bilaga 4c: Utveckling (pdf, 459 kB, nytt fönster)

Bilaga 4d: Resursförstärkning (pdf, 328 kB, nytt fönster)

Bilaga 4e: Samarbetsformer och fora (pdf, 399 kB, nytt fönster)

Bilaga 4f: Gemensamma processer (pdf, 367 kB, nytt fönster)

Bilaga 4g: Servicenivåer (pdf, 558 kB, nytt fönster)

Bilaga 4h: Aktiviteter vid avtalets upphörande (pdf, 381 kB, nytt fönster)

(saknas)

Bilaga 5a: Ersättning (pdf, 306 kB, nytt fönster)

Bilaga 5b: Faktureringsrutiner (pdf, 308 kB, nytt fönster)

Bilaga 6a: Styrande dokument (pdf, 439 kB, nytt fönster)

Bilaga 6b: Begrepp och definitioner (pdf, 171 kB, nytt fönster)

Bilaga 7a: Skolplattformens arkitektur (pdf, 1,3 MB, nytt fönster)

Bilaga 7b: Informationsarkitektur (pdf, 525 kB, nytt fönster)

Bilaga 7c: Volymer (pdf, 541 kB, nytt fönster)

Bilaga 7d: Processbeskrivningar (pdf, 962 kB, nytt fönster)

Bilaga 7e: Beskrivning av befintlig IT-miljö (pdf, 1,6 MB, nytt fönster)

Bilaga 7f: Funktionella krav från Pedagogiskt material (xls, 234 kB, nytt fönster)

Bilaga 8: Anbudets underskrift (pdf, 89 kB, nytt fönster)

Bilaga 9: Personuppgiftsbiträdesavtal (pdf, 250 kB, nytt fönster)

Uppdaterad