Upphandling pågår

Några av avtalen för funktioner i skolplattformen går ut och därför behöver Stockholms stad göra en ny upphandling.

 • Den 6 oktober 2022 gick fyra ansökningsinbjudningar ut, en för varje skolform. Det innebär att Stockholms stad har bjudit in leverantörer till att ansöka om att få lämna anbud i upphandlingarna av lärplattformar för förskolan, gymnasieskolan, grundskolan och vuxenskolan.

 • Den 9 december fick de leverantörer som kvalificerat sig en anbudsinbjudan. De behöver lämna in anbud senast den 2 februari 2023.

Användarundersökning

Under hösten 2021 och våren 2022 svarade elever, vårdnadshavare, lärare och skolledare på frågor om skolplattformen i syfte att utvärdera plattformen och dess funktioner.

Användarundersökning av Stockholms stads skolplattform – sammanfattning (pdf)

Detta är skolplattformen

Skolplattformen ersatte äldre system som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen och samlar flera funktioner på samma plattform. Dessa är:

 • pedagogiskt genomförande
 • planering och bedömning
 • elevdokumentation
 • frånvaro och närvaroregistrering
 • schema
 • barn- och elevregister.

I siffror

Skolplattformen används av stadens

 • 600 förskolor
 • 177 skolor
 • 200 000 vårdnadshavare
 • 23 500 pedagoger och annan skolpersonal
 • 140 000 elever och studerande.

Bakgrund 

Stockholms stads kommunfullmäktige beslutade i augusti 2013 att anslå medel för att förbereda, planera och genomföra en upphandling samt skriva avtal och påbörja arbete med systemanpassning av de system som upphandlats.

Bakgrunden till beslutet var att tidigare verksamhetssystem och tillhörande avtal var gamla och inte längre gick att förnya. Skolplattformen samlar allt på samma plattform och ersätter de äldre systemen som tidigare använts inom utbildningsförvaltningen. Plattformen samlar pedagogiskt genomförande, planering och bedömning, elevdokumentation, frånvaro och närvaroregistrering, schema samt barn- och elevregister.

Investering och budget

Investeringskostnaden för utveckling av skolplattformen beslutades att uppgå till 695 miljoner kronor. Budgetposten innefattar kostnader som fördelats under flera år.

Underlag för ursprunglig upphandling 2018

Uppdaterad