Miljösmart båtliv

Vi är många som trivs ute till sjöss och vill fortsätta att njuta av ett härligt båtliv med rent vatten, friska fiskar och fina platser. Men människor påverkar vattnet och miljön mer än vad vi tror. Här hittar du tips på vad du kan göra för friskare vatten och renare miljö.

Båtbotten fri från påväxt

 • Undvik båtbottenfärg med kemikalier som förhindrar påväxt, så kallade biocider. Använd istället alternativa metoder som exempelvis båttvätt, skrovduk och havstulpansvarning. Biocidfärger är helt förbjudna i sjöar och i Bottniska viken.
 • Små båtar förvaras bäst på land när de inte används.
 • Det finns olika sätt att ta reda på om din båt är målad med giftig färg, som exempelvis XRF-analys eller kemisk analys av skrapprov.
 • Ta snarast bort gammal båtbottenfärg som innehåller den giftiga biociden tributyltenn (TBT). Sedan 1989 är det förbjudet med TBT på fritidsbåtar.

Underhåll

 • Skydda marken vid målning, oljebyte och olika saneringsarbeten. Täck hela båten vid slipning, skrapning och blästring. Använd även slipmaskin kopplad till dammsugare med bra filter.
 • Skydda även den egna hälsan från det skadliga slipdammet. Använd skyddsutrustning som andningsmask, skyddsglasögon och handskar.
 • Tvätta inte din båt på uppställningsplatsen om den är målad med biocidfärg. Likaså om du använder miljöskadliga tvättkemikalier. Om du däremot har sanerat din båt och målat den med en hård giftfri färg kan du tvätta båten på uppställningsplatsen. 

Motor och energi

 • Välj alkylatbensin eller miljödiesel. Detta är särskilt viktigt när du kör i grunda vatten. Vid nyköp av motor, välj en så miljövänlig motor som möjligt. Kanske elmotor eller modern 4-taktsmotor.
 • Optimera båt och propeller för bästa effektivitet. Tänk på att balansera lasten i båten.
 • Ha en lägre fart för minskad bränsleåtgång och mindre utsläpp. Ju snabbare du kör, desto större miljöpåverkan.
 • Ladda elektronik med solceller istället för med elverk.

Båtprylar 

 • Byt ut gamla tampar och rep som börjar vittra. Båtprylar kan ge ifrån sig mikroplast som sprids i naturen.
 • Tunna presenningar slits lätt sönder och sprids i naturen. Engångspresenningar av krympplast är resursslöseri och kan också bidra till nedskräpning. Miljöpresenningar utan tungmetaller och skadliga ftalater finns på marknaden.
 • Fråga i butiken innan du handlar nya dynor, kapell och andra textilier. De kan vara behandlade med impregneringsmedel med fluor samt flamskyddsmedel. Många av de här kemikalierna är skadliga för både hälsa och miljö.

Kemikaliehantering

 • Det används många kemiska produkter till en båt; tvättmedel, vax, smörjmedel, sanitetsvätskor med mera. Välj miljömärkta produkter, om de finns.
 • Använd tändpapper istället för tändvätska när du ska grilla.
 • Förvara kemiska produkter i sina originalförpackningar för att minska risken för förväxling. Och för att ha rätt information till hands om det skulle ske en olycka.
 • Förvara kemiska produkter oåtkomligt för barn.
 • Färgrester, olja, glykol och liknande ska samlas in och omhändertas som farligt avfall, detta gäller även penslar, trasor och trassel. Lämna även in förorenat slagvatten.
 • Ta hand om glykolen efter vinterförvaring. Glykol är mycket giftig, både för människor och miljö.

Naturhänsyn

 • Allemansrätten är unik och behöver värnas om. Kom ihåg grundregeln: Inte störa – inte förstöra.
 • I naturreservat gäller särskilda regler, dessutom har varje reservat unika bestämmelser. Ta reda på vad som gäller i just det område du ska besöka. Naturreservaten i Grimsta, Sätra, Nacka, Rågsved och Årsta kan alla nås med båt. Även sjön Flaten och Årsta holmar är reservat.
 • I skärgården finns särskilda skyddsområden och hänsynsområden som kräver särskild försiktighet.

Skräpa inte ner

 • Grilla på anvisade platser eller med egen liten grill. Använd inte engångsgrillar som genererar onödiga sopor.
 • Släng dina sopor på avsedd plats. Sopsortera även på semestern. Hanteringen i skärgården är begränsad så passa på när du besöker fastlandet.
 • Undvik engångsmaterial som plastmuggar och papptallrikar.
 • Det är inte tillåtet att överge en uttjänt båt. Läs på vad som gäller vid skrotning.

Disk och hygien

 • Använd miljömärkta produkter när du diskar och tvättar dig till sjöss.
 • Undvik att använda diskmedel och hygienprodukter i grunda vikar.
 • Använd ej mjällschampo med zinkpyrition om du tvättar håret i sjön eller i en dusch som ej är kopplad till reningsverk. Zinkpyrition är mycket giftigt för vattenlevande organismer.
 • Solkrämer kan också innehålla ämnen som är giftiga för vattenlevande organismer. Välj en miljömärkt

Toalett till sjöss

 • Töm båttoaletten på avsedd station. Det är förbjudet att tömma toaletter i sjöar och hav, det bidrar till övergödning.
 • Kissa inte i vattnet, av samma anledning. Använd helst iordningställda toaletter när du är i land. Lämna inte toapaper och bajs efter dig i naturen.
 • Välj en smart och lätthanterligt båttoa. En separerande torrkomposterande behöver exempelvis tömmas mycket sällan.

Val av båt

 • Segelbåt eller roddbåt är bäst för miljön, de drivs främst av förnybar energi – vind och muskelkraft. Skrov av återvunnet aluminium är ett miljöbra val.
 • Ska du köpa motorbåt finns det olika alternativ beroende på hur du använder din båt. En liten båt är miljösmartare och dessutom billigare, både i drift och i inköp.
 • Sondera andrahandsmarknaden innan du köper ny båt. Ta reda på om båten är målad med giftig bottenfärg.

Köpguide för mototbåtar, Svenska miljöinstitutets broschyr

Affisch med miljösmarta båttips

Skriv ut vår affisch och sätt upp på en lämplig plats där många båtägare ser den.
Affisch miljösmart båtliv (pdf, nytt fönster, 160 kB)

Uppdaterad