Ser du möjligheterna?

När du cyklar, går eller åker kollektivt bidrar du till rymligare gator, en bättre miljö och ett trevligare Stockholm. När du slänger ditt skräp i någon av våra 11 000 skräpkorgar bidrar du dessutom till en ren och vacker stad.

Staden gör stora satsningar på gång och cykel och för att underlätta för kollektivtrafiken. Det är grunden i arbetet med Framkomlighetsstrategin. Men vi gör också ett stort arbete för att utveckla den stadsmiljö som vi alla dagligen vistas i.

Med budskapet Ser du möjligheterna? vill vi uppmuntra stockholmarna att reflektera över sitt beteende och se vilka möjligheter som stadens satsningar innebär. För att uppmärksamma arbetet med framkomlighetsstrategin, hållbart resande och ett trevligt stadsrum gör vi flera olika insatser.

Du kan  följa oss på Facebook för att få aktuella uppdateringar runt gång och cykel. 

Stockholms stads cykel- och gångsatsningar

Hjälp skräpet att komma hem

Nedskräpning är en ständigt aktuell fråga. I år gör vi en kampanj för att uppmärksamma hur vi alla gemensamt gör vår stadsmiljö ren och fin. Vi vill få stockholmare och besökare att reflektera över sitt beteende när de slänger skräp samt att vi vill berätta om de möjligheter som finns att göra sig av med skräp i stadsmiljön. För skräpet hör ju hemma i skräpkorgarna.

Fakta om skräp i Stockholm

  • I Stockholms stad finns det cirka 11 000 papperskorgar.
  • Flera hundra renhållningsarbetare hämtar 5 000 ton skräp varje år.
  • Skräpet kostar årligen drygt 100 miljoner kronor att ta hand om.
  • En tendens under de senaste åren är att nedskräpningen ökar, trots att staden genomför mer förebyggande åtgärder och anpassar städningen efter det växande Stockholm.
  • Cirka 60 % av allt skräp på Stockholms gator är fimpar.
  • En tendens är att plastföremålen i gatunedskräpningen har ökat de senaste åren.
  • Papper, plast och kartong är det vanligaste skräpet utöver fimpar.

Levande Stockholm för femte året i rad 

För femte året i rad görs platser om både i innerstaden och ytterstaden med möbler, växter och blommor. Syftet är att levandegöra stadens offentliga rum och skapa attraktiva platser att vara på. Antalet platser har utökats för varje år - från 2 platser 2015 till drygt 20 platser 2019. I år, liksom förra året erbjuds både aktiviteter, underhållning och konst på flertalet av platserna.

Kontakt

Stängt just nu

Trafikkontoret

måndag–torsdag 08.00–16.30
fredag 08.00–16.00
Telefon
Telefon 08-508 27 200 (växel)
E-post
E-post trafikkontoret@stockholm.se

Uppdaterad