Vårens nationella prov ställs in

Publicerad:

Uppdaterad:

De nationella proven i grund- och gymnasieskolan samt i vuxenutbildningen ställs in. Skolverket fattar formellt beslut under veckan.

Skolverkets bedömning är att det är svårt för skolorna att genomföra de nationella proven samtidigt som de arbetar för att hitta nya former för undervisningen med anledning av coronaviruset. Att i detta läge skicka ut prov som ska tas om hand av skolpersonal bedöms inte vara lämpligt. Vårens nationella prov ställs därför in.

Nationella prov görs normalt i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan, samt i gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.