Stockholms stads arbete med coronakrisen

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad följer noggrant händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Vi har en nära samverkan med andra aktörer och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Stockholms stad arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen med ett särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation.

Så kan vi tillsammans minska smittspridningen

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset uppmanar svenska myndigheter allmänheten följande:

 • Stanna hemma om du får feber, hosta, snuva eller ont i halsen. Undvik att träffa andra personer än de du bor med. Stanna hemma tills du är helt frisk och två dagar extra.
 • Du som anhörig bör undvika onödiga besök hos äldre och andra sårbara människor och aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom. Stockholms stad har också beslutat om besöksstopp på äldreboenden.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Använd handsprit om du inte har tvål och vatten.
 • Utrikesdepartementet (UD) avråder från icke-nödvändiga resor till samtliga länder.
 • Tänk igenom om din resa inom Sverige verkligen är nödvändig.

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa nationella informationsnumret 113 13.

Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt vanliga frågor och svar kring exempelvis symtom på smitta och hur viruset smittar, och vad du kan göra för att undvika spridning av smitta.

Ny telefontjänst på flera språk för frågor om covid-19 

Nu finns en ny telefontjänst för allmänna frågor om coronaviruset och covid-19. Tjänsten finns på flera språk och den bemannas av Transkulturellt Centrums utbildade och erfarna hälsokommunikatörer. Kommunikatörerna har själva migrationsbakgrund. De talar arabiska, somaliska, persiska/dahri, tigrinja/amarinja och ryska.

Tjänsten erbjuder ingen sjukvårdsrådgivning, utan besvarar allmänna frågor om covid-19, såsom:

 • Vad är corona?
 • Hur smittar det?
 • Hur förhindrar man smitta?
 • Varför rekommenderas att jobba hemifrån om det är möjligt?
 • Varför ska man inte besöka äldre släktingar?
 • Var finns information på olika språk?

Öppettider: Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 08-123 680 00

Telefontjänsten är framtagen för att komplettera och avlasta 1177 Vårdguiden.

In other languages

Information regarding the coronavirus in other languagess at start.stockholm

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Skydd av äldre och de allra mest sårbara

Besöksstopp vid vissa LSS-boenden

För att skydda personer inom riskgrupper för smittspridning av coronaviruset kan det införas besöksstopp på LSS-boenden.

Stockholms stad inför besöksstopp på äldreboenden

Det finns konstaterade fall av coronasmitta på Stockholms stads äldreboenden – både bland personal och de äldre. För att skydda de äldre råder nu besöksstopp på äldreboenden.

För dig som är över 70 år

Du som är över 70 år och frisk rekommenderas i detta läge att undvika sociala kontakter för att minska risken att bli smittad. Det påverkar vår verksamhet inom äldreomsorgen och våra öppna mötesplatser.

Krav på läkarintyg vid försörjningsstöd avskaffas

Från och med den 19 mars behöver personer som har försörjningsstöd under sjuklöneperiod inte inkomma med läkarintyg till socialtjänsten. Du som har frågor vänder dig till din kontaktperson inom socialtjänsten.

Förskola och grundskola

Stadens förskolor och grundskolor är fortsatt öppna. Friska barn kan gå till skolan, sjuka barn ska stanna hemma.

Regeringen har beslutat om en ny förordning som möjliggör för olika åtgärder när skolor behöver stänga på grund av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Staden följer noga utvecklingen för att vid behov skyndsamt fatta ett annat beslut.

Regeringen rekommenderar gymnasieskolor, vuxenutbildning och yrkeshögskolor att bedriva distansundervisning från onsdag den 18 mars.

Gymnasieskolan

Från och med den 18 mars sker undervisning på distans i de kommunala gymnasieskolorna. 

I den kommunala gymnasiesärskolan sker undervisningen i skolans lokaler.

För fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, kontakta din skola om vad som gäller kring undervisningen.

Vuxenutbildning och yrkeshögskola

Från och med den 18 mars sker all utbildning på distans inom vuxenutbildning och yrkeshögskola.

Förbud mot stora evenemang 

Som en del i att förhindra smittspridning av coronaviruset har regeringen beslutat att sammankomster och tillställningar, både inomhus och utomhus, med mer än 50 inte ska hållas, tills vidare. Beslutet gäller antal personer totalt, alltså inklusive både deltagare, åskådare och personal.

Förändringar för stadens museer och Kulturskolan