Stockholms stad inför besöksstopp på äldreboenden

Publicerad:

Uppdaterad:

Det finns konstaterade fall av coronasmitta på Stockholms stads äldreboenden – både bland personal och de äldre. Med anledning av det har finansborgarrådet, efter dialog med äldreborgarrådet, aktiverat stadens krisledningsnämnd som fattat beslut om besöksstopp.

Beslutet innebär att inga besök på äldreboenden får göras av utomstående eller anhöriga, med undantag för äldre som är i livets slutskede eller har andra särskilda behov.

Vi har stor förståelse för att beslutet om besöksstopp påverkar många äldre och anhöriga som vill träffa sina nära och kära. Fokus i nuläget måste dock vara att i största möjligaste mån skydda sårbara personers hälsa. Våra vård- och omsorgsboenden och servicehus kommer att göra allt för att underlätta kommunikationen mellan anhöriga och boendet.

De äldre och deras anhöriga vid de aktuella äldreboendena är särskilt informerade om smittspridningen. Staden följer Region Stockholms riktlinjer för smittfall vid vård- och omsorgsverksamhet.

Med hänsyn till de äldre och personal är det oerhört viktigt att staden håller fast vid patientsekretessen.