Foto: Rebecka Rynefeldt

Tonvis av skadliga kemikalier har fasats ut från stadens förskolor

Halterna av farliga ämnen har minskat i Stockholms förskolor genom projektet Kemikaliesmart förskola. Ungefär 2 300 kg ftalater har fasats ut genom att de äldsta vilmadrasserna och leksakerna bytts mot nya, enligt miljöförvaltningens beräkningar.

Regelverken kring hälsofarliga ämnen har skärpts under de senaste årtiondena. Flera ftalater är exempelvis hormonstörande och kan påverka fertiliteten. I nytt material får halten av dessa ftalater därför inte överstiga 0,1 procent medan det i äldre material kan vara över 50 procent av vikten.

Utsortering av gammal plast ger resultat

Genom projektet Kemikaliesmart förskola arbetar stadens förskolor sedan några år tillbaka med att ta bort material som misstänks innehålla farliga ämnen. Miljöförvaltningen har analyserat utsorterade vilmadrasser och leksaker som plastdjur och andra figurer. Genom att kombinera resultaten med mängden saker som har rensats bort har miljöförvaltningen uppskattat hur mycket kemikalier som har förvunnit. För de gamla madrasserna blev resultatet 2100 kg ftalater och för plastleksakerna 175 kg. Men för leksakerna kan det vara mycket mer.

- Det är svårt att uppskatta hur mycket plastleksaker totalt som kan ha slängts från alla förskolor. Många satte igång med att rensa redan 2014 medan statistik att basera beräkningarna på bara finns från och med 2017, och vi har dessutom avgränsat det till djur och andra plastfigurer. För madrasserna har vi däremot haft mer exakta siffror, förklarar Anne Lagerqvist, projektledare på kemikaliecentrum på miljöförvaltningen.

Slipper skadligt flamskyddsmedel

Genom bytet av vilmadrasser slipper Stockholms barn också cirka 230 kg av en typ av flamskyddsmedel som användes mycket förr. En del av dessa flamskyddsmedel är cancerframkallande och andra kan skada hjärnan och nervsystemet.

Nya varor med små brister

Även några få av de varor ur det upphandlade sortimentet som också testades hade brister. Kemisk analys av nya madrasser visade att några innehöll ftalater, flamskyddsmedel och så kallade högfluorerade ämnen.

- Det var generellt mycket lägre halter i nytt än i gammalt material. När vi uppmärksammade leverantörerna på det här var de snabba med att rätta till det, genom att sluta sälja den varan eller fasa ut ämnena ur produktionen. De madrasser som staden köpt mest av gick igenom analyserna felfritt.

Lägre halter kemikalier i dammet

Minskningen av farliga ämnen återspeglar sig också i dammet. Dammprover togs på hundra av stadens förskolor under 2015. Nya prover togs 2018 på tjugo förskolor som aktivt arbetat med stadens projekt Kemikaliesmart förskola. Resultaten visar att halterna av många farliga ämnen har gått ner mellan mätningarna.

- Halterna i damm låg redan 2015 under de exponeringsnivåer som anses kunna orsaka negativa effekter på hälsan, men nivåerna är satta för vuxna och exponering sker från många olika källor, inte bara från det damm som barn dagligen råkar få i sig, fortsätter Anne Lagerqvist. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att projektet Kemikaliesmart förskola har varit en lyckad satsning. Flera ton skadliga kemikalier har fasats ut från stadens förskolor, de miljöer där barnen vistas varje dag.

Läs rapporten i sin helhet

Hazardous substance reduction through phase out of old articles. Calculations of actual reduction in Stockholm, Sweden (pdf, 1,8 MB, nytt fönster)

Reduction of-hazardous chemicals in Swedish preschool dust through article substitution actions (pdf, 1,2 MB, nytt fönster)

Rapporten är gjord inom EU-projektet NonHazCity.

Uppdaterad