Stockholms stad under pågående arbetsmarknadskonflikt

Publicerad:

Just nu pågår en facklig blockad som innebär att Vårdförbundets medlemmar i Stockholms stad inte arbetar mertid eller övertid. Blockaden omfattar även nyanställningar.

Vårdförbundets övertids-, mertids- och nyanställningsblockad berör Stockholms stad. Berörda verksamheter arbetar för att organisera arbetet under konflikten och vidtar möjliga åtgärder för att om möjligt begränsa verkningarna av konflikten.

Inom Stockholms stad berörs kommunal hälso- och sjukvård och därmed verksamheter inom äldreomsorg, stöd vid funktionsnedsättning/LSS och elevhälsa.

De verksamheter som berörs informerar berörda om vad som gäller där så länge konflikten pågår.