Olympiska spelen och Paralympics 2030 – den svenska kandidaturen

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad är positiv till ett möjligt vinter-OS och Paralympics i Sverige 2030 och avser fatta beslut om så kallad kommungaranti. Går den svenska kandidaturen vidare i Internationella Olympiska Kommitténs process för att utse värdland kommer Stockholm att vara en aktiv samarbetspartner till Svenska Olympiska Kommittén SOK.

Sveriges Olympiska Kommitté SOK, Sveriges Paralympiska Kommitté SPK och Riksidrottsförbundet RF bedriver en svensk kandidatur för vinter-OS och Paralympics 2030. Vinterspelen skulle äga rum på flera orter – Stockholm, Solna, Södertälje, Falun, Östersund, Åre och Sigulda i Lettland.

– Evenemang som OS och Paralympics är fördelaktiga för Stockholm och stockholmarna. De bidrar till turismen, främjar näringslivet, skapar jobb och gemenskap och inspirerar unga att upptäcka idrottens mångfald. När vi nu lämnar vår kommungaranti är vårt besked att evenemanget ska kunna genomföras på ett klimatmässigt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

Den kommungaranti som Stockholms stad avser att fatta beslut om är att betrakta som en viljeyttring från stadens sida att medverka i och stödja den fortsatta kandidaturen samt samarbeta med berörda myndigheter och aktörer. Beslutet omfattar inte några finansiella åtaganden och är villkorat av att staten ställer ekonomiska och andra erforderliga garantier.

SOK får besked av IOK före årsskiftet om den svenska kandidaturen går vidare i processen för att utse ett värdland. Går den svenska kandidaturen vidare kommer Sverige vara med i den fortsatta processen där IOK under 2024 meddelar värdland för vinterspelen 2030.

Går den svenska kandidaturen vidare kommer stadens samlade åtagande, ekonomi, styrning och organisation vid ett eventuellt vinterspel att behandlas och beslutas av behörig beslutsinstans, kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige.