Tema för beredskapsveckan: Öva!

Publicerad:

Uppdaterad:

Nu är det dags för den nationella beredskapsveckan. Passa på att öva din beredskap så att du är extra förberedd om något oväntat skulle hända.

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att öka vår motståndskraft inför kriser och krig. I år är temat öva.

Öva för att känna dig trygg

Ju bättre alla invånare själva kan hantera en kris, desto mer effektivt kan Stockholms stad hjälpa dem som bäst behöver stöd. Därför är det bra att du själv övar så att du vet vad du kan göra.

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället bör du kunna klara dig själv i minst en vecka. Det kan handla om att ordna med vatten, mat och värme.

När du övar upptäcker du vad du behöver justera för att vara förberedd om något oväntat händer.

Du kan till exempel

  • testa att laga mat utan att använda spisen och annan elektrisk utrustning
  • fundera på hur du tar del av nyheter och viktiga meddelanden från myndigheterna utan internetuppkoppling
  • skriva ner telefonnummer till nära anhöriga och andra viktiga telefonnummer.

Ta del av förslag på övningar och vad du kan tänka på före, under och efter en övning.

Anta utmaningen Sju dagar

På MSB:s webbplats finns en digital utmaning där du utan förberedelser får öva på ett långvarigt strömavbrott. Där finns också en checklista på vad som kan vara bra att ha hemma vid en kris.

Stockholms stad övar också

Kommunfullmäktige har beslutat att alla Stockholms stads förvaltningar och bolag ska öva minst en gång per år. Vi utvärderar varje övning för att se om våra planer, arbetssätt och verktyg fungerar som det är tänkt. På samma sätt utvärderar vi även hanteringen av de kriser som sker – det finns alltid saker som kan göras bättre.