Sammanfattning av kommunfullmäktiges möte den 8 maj

Publicerad:

Hör kommunfullmäktiges ordförande Olle Burell berätta om kommunfullmäktiges möte den 8 maj

Du kan se hela mötet och ta del av kommande möten via webb-tv.

Se hela mötet via webb-tv

När protokollet justerats hittar du det i Meetings Plus.

Samtliga ärenden och protokoll i Meetings Plus

Nästa möte i kommunfullmäktige är den 29 maj 2023 klockan 16.00.