Ny stadsdelsorganisation – Järva

Publicerad:

Uppdaterad:

Kommunfullmäktige har beslutat att lägga samman stadsdelsnämnderna och -förvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta till en samlad stadsdelsförvaltning med namnet Järva. Den nya organisationen gäller från och med 1 juli 2023.

Stadsdelsförvaltningarnas lokala uppdrag är centralt och viktigt för många stockholmare. För att än bättre och med samlade resurser möta dagens och framtidens utmaningar och utvecklingsbehov inom bland annat förskola, äldreomsorg, socialtjänst och lokala stadsmiljöfrågor samlas stadsdelsförvaltningarna i innerstaden i en större organisation.

Den nya stadsdelsförvaltningen kommer att ledas av förvaltningschef Victoria Callenmark.

Det formella beslutet fattades vid kommunfullmäktiges möte 24 april 2023. Fram till och med den 30 juni verkar de två stadsdelsorganisationerna var för sig men förberedelser för den samlade organisationen pågår.