Nu pågår Stockholms stads trygghetsmätning

Publicerad:

Uppdaterad:

Trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för att kunna göra rätt insatser på rätt plats för minskad otrygghet för stockholmarna.

Mätningen genomförs med enkäter som skickas ut till ungefär 40 000 stockholmare med frågor om

  • otrygghet i bostadsområdet
  • oro för att utsättas för brott
  • upplevda ordningsproblem
  • utsatthet för brott.

Utskicket kommer med posten tillsammans med ett aviseringsbrev och inloggning till en webbenkät. Svaren behandlas konfidentiellt och sammanställs på ett sådant sätt att ingen kan utläsa vad enskilda personer svarat. Trygghetsmätningen har genomförts vart tredje år sedan 2008.

Har du frågor om enkäten?

Undersökningen genomförs av Origo Group på uppdrag av Stockholm stad. Kontakta Origo Group om du har fått enkäten och har frågor om den.

Telefon: 08-591 23 650, vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00
E-post: support@origogroup.com

Vänligen uppge att frågorna gäller Trygghetsmätningen i Stockholms stad.

Ta del av den senaste trygghetsmätningen från 2020.