Snart dags att nominera sakkunniga till kommunstyrelsens råd för Agenda 2030

Publicerad:

Uppdaterad:

Stockholms stad ska vara ledande i genomförandet av FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Som ett stöd till stadens arbete finns kommunstyrelsens råd för Agenda 2030 och nu är det snart möjligt för civilsamhälle, näringsliv och akademi att nominera sakkunniga till rådet.

Stockholms stads kommunstyrelse har ett råd för Agenda 2030. Rådet stöttar, bevakar och ger råd i stadens arbete med FN:s 17 globala mål enligt Agenda 2030. De handlar bland annat om att minska ojämlikhet, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Rådet ska ha 17 ledamöter som tillsammans ska representera en bred kunskap och erfarenhet inom olika områden relaterade till Agenda 2030. I rådet ska finnas:

  • Förtroendevalda politiker: Åtta ledamöter, en ledamot var från de partier som är representerade i kommunstyrelsen.
  • Sakkunniga: Nio ledamöter är särskilt sakkunniga och nomineras av organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi.

Mellan 20 februari och 20 mars 2023 välkomnas organisationer inom civilsamhället, näringsliv och akademi att nominera särskilt sakkunniga till kommunstyrelsen råd för Agenda 2030. Börja gärna fundera redan nu på vem eller vilka din organisation skulle vilja nominera. Mer information kommer 20 februari då nomineringsperioden startar.

Så arbetar staden med Agenda 2030

Mer information om Kommunstyrelsens råd för Agenda 2030